۷۰ درصد جمعیت ایران در مناطقی با خشکسالی بلندمدت زندگی می‌کنند

در حالی که افکار عمومی افزایش میزان بارندگی ماه‌های اخیر را دلیلی بر تعویق احتمالی خشکسالی می‌دانند، یک کارشناس آب می‌گوید خشکسالی چنان گسترده است که این بارش‌ها کمکی نمی‌کند و اکنون ۹۷ درصد جمعیت ایران در مناطق خشک زندگی می‌کنند. پاییز امسال با بارش‌های شدید، سیلاب و حتی برف پاییزی شروع شد و همین … ادامه خواندن ۷۰ درصد جمعیت ایران در مناطقی با خشکسالی بلندمدت زندگی می‌کنند