ترزا می و آنگلا مرکل؛ بروکسل ۱۳ دسامبر۲۰۱۸؛ عکس از Yves Herman؛ Reuters©