علم‌الهدى بعد از سینما و سوفیا لورن، حالا از دیسکوتک صحبت مى‌کند

اوایل سال گذشته علم‌الهدى امام جمعه مشهد طبق معمول بعد از حمله به بعضى وزارى کابینهحسن روحانى گریزى هم به سینما زد و به سینماگران و فیلم‌هاى ایرانى ایراد گرفت. او گفت: در جوانى به سینما مى‌رفتم و اطلاعاتى هم درباره سینما دارم. امام جمعه چند ماه بعد دوباره اطلاعات سینمایى خود را با صحبت … ادامه خواندن علم‌الهدى بعد از سینما و سوفیا لورن، حالا از دیسکوتک صحبت مى‌کند