۴۰ سال از انقلابی که سرنوشت شومی را برای ایران رقم زد گذشت. این انقلاب در چه شرایطی انجام گرفت و چه عوامل داخلی و خارجی پیروزی آن را میسر ساختند، پرسشی است که احمد رأفت با حسن شریعتمداری در میان گذاشته است.

لینک مستقیم به ویدئو

47 دیدگاه‌

 1. ناشناس

  حمایت غرب بخشى از این تراژدى بود
  حمایت رو شنفکران بى عقل و دیکتاتور بود که مردم را جن زده کردن و دنبال موهـاى اقا در قران میگشتن (آل احمد و شریعتی و شاملو و ملى و مذهـبى هـا و توده اى هـاى بى وطن و ووووووو )
  افراد روان پریش و خیال باف از جمله خود شما و شیرین عبادى و م کار
  که از ان شکست و بى عرضگى درس نگرفتن و فکر میکنن عددى هـستند

 2. ضد انقلاب

  اقای مهندس حسن شریعتمداری را فردی مطلع و اگاه و ایران دوست میدانم که در مبارزه و اتحاد بین نیروهای مخالف حکومت اسلامی ، متاسفانه دیگر نیروها چندان کمکی به او نمیکنند و وی دست تنهاست .
  جناب شریعتمداری باید در ابتدا همه تلاششان به سمت جذب و اتحاد با دو نیروی قوی و مطرح جمهوری خواه یعنی سازمان مجاهدین خلق و جبهه ملی ایران برود . تلاش کنونی ایشان با نیروهای پراکنده و ناشناخته وقت تلف کردن و نیرو از دست دادن است .
  پس از ایجاد اتحاد با دونیروی اصلی انگاه باید با نیروهای پادشاهی و سلطنت طلب جهت سرنگونی حکومت جهل و فساد و جنایت خمینی – خامنه ای متحد شد . موفق باشید …..

 3. ایران

  ۱-آقای شریعتمداری هیچ وقت از بابا جان نمی گوید ک در مخالفت با انقلاب سفید شاه و میهن، باباجان با خمینی خونخار نامه بر علیه آزادی زنان و رای دادن زنان ب پادشاه می نوشتند و هشدار می دادند!آقای شریعتمداری در تمام دوران پادشاهی پهلوی بابا جان هم مخالفتهای فراوان داشتند و در سال ۵۷ هم در روزهای آخر گفتند این اعتراضات قدیمی است و مال امروز نیست و خوشحال از رفتن پادشاه! آقای شریعتمداری شما در تمام این سالها شهامت نداشتید ک از پادشاه ایران ساز ب نیکی یاد کنید و از خطای خود و بابا جان بگوید!

 4. ایران

  ۲-! آقای شریعتمداری شماها و امسال شماها با نگفتن از واقعیتها، باعث شده رژیم غیر ایرانی دست پخت خود و بابا جانها و شرین عبادی هاو آل احمد ها و سیمین دانشورها و بازرگانهاو شاملوها وشریعتی ها و سنجابی ها و و و تمام اینها با نام احزاب دروغین و تمام حرکتهایشان بر ضد ایران و ایرانی بود و جیره بگیران دول خارجی بودند، ۴۰ سال دوام بیاورد! آقای شریعتمداری بابا جان های شما در زمان قاجار چ می کردند؟آقای شریعتمداری نسل امروز خوب می دادند ک شورش ۵۷ فقط و فقط هدفش پایین کشیدن خاندان بزرگ میهن ساز پادشاهان پهلوی بود تا انتقام قاجار را بگیرید و اگر ریشه تک تک مخالفان ۵۷ را جویا شویم همه ب خاندان قاجار ضد ایران می رسد!

 5. ایران

  ۳-آقای شریعتمداری تک تک شماهایی ک در شورش ۵۷ نقش داشتید ب ایران و پادشاه ایران و مردم ایران بدهکارید و قبل از رفتن از این دنیا قدمی در راه جبران کردند خطاها و کینه ها بردارید و نیمچه نام نیکی از خود ب جا بگذارید و ب جای اینکه بعد اعلام موجودیت فرشگرد، امسال شماها راه ۵۷ را ادامه دهید و سریع با نام های جدید شبکه یا حزب چند نفره راه می اندازید، و با امسال محمد نوری زاد و محسن چریکی و شیرین عبادی عاشق اسلام و دین اسلام با دموکراسی منافاتی نداره ب گفته خود شیرین، امضایی راه می اندازید ب نام راه اندازی انتخابات آزاد؟آقای شریعتمداری شماها فکر می کنید نسل امروز مانند نسل ۵۷ است ک ب راحتی فریب بخورد؟ انتخابات از رژیمی می خواهید ک خودتان برسر کار آوردید!؟

 6. ایران

  ۴-آقای شریعتمداری غرب و آمریکا از مخالفان پادشاه دفاع کردند! شماها ب نام مخالف چرا مخالف بودیدد؟چرا؟ نگو ک آزادی سیاسی نبود ک خریدار ندارد، چرا؟ چون آزادی سیاسی هم بود ولی شما مخالفین، آزادی سیاسی را در این می دیدید ک فقط با پادشاه و کارهایی ک در ایران می شه آزادانه مخالفت کنید و ذهن مردم را شستشو دهید! این آن آزادی بود ک می خواستید ک در آخر هم بختیار داد و بختیار در آخر فهمید ک خود او هم تا قبل نخست وزیری پادشاه را دیکتاتور می نامید، خود او هم در این دست پخت ۵۷ نقش پررنگی داشته با منحل کردن ساواک و و و و ….. آقای شریعتمداری وجدان انسان واقعی ب او می گوید در سالهای آخر پایانی عمر بیاید ب عشق میهن و مردمش از پشیمانی و واقعیت بگوید و طلب بخشش کند!!

 7. ایران

  ۵-!! آقای شریعتمداری در تمام سالهای دوران پادشاهان پهلوی ، کدام ایرانی درمخالفت از قاجار نوشت و گفت و مردم را آگاه کرد ک قدر پادشاهان میهن دوست و میهن ساز پهلوی را بدانن! کدام روشنفکر از ساواک دفاع کرد؟ مگر تمام کشورهای دنیا بالاترین وزارت امنیت را ندارند؟ کدام ایرانی واقعی از دوران حمله اعراب برای مردم گفت تا بار دگر گرفتار قمه و زنجیر و ناله و گل مالی نشود!؟ آقای شریعتمداری آفرین بر شما ک می گویید غرب از مخالفین حمایت مالی و سیاسی کرد! از مخالفین بگویید ک چ می خواستند؟ قدرت، ثروت و چپاول ایران!! آقای شریعتمداری مخالفین پادشاه مخالف آزادی و برابری و مدرنیته ایران و ایرانی بودند و مخالف خود شخص پادشاه بودند چون قاجار کثیف و نکبت را ب پایین کشیدند!!!!

 8. ایران

  ۶-در تمامی احزاب آن زمان خاندان قاجار نقش اصلی را داشتند و امروز هم خاندان قاجار لابی ثروتمند ملایان است!! از خود پرسیده ای ک چرا قبر سلطان های قاجاری و خاندانشان در این ۴۰ سال خراب نشده و خاندان قاجار آزادانه در ایران زندگی می کنن و خارجنشینانشان مرتب رفت و آمد؟؟ آقای شریعتمداری غرب نابودی ایران را می خواست و ب هدف خود با کمک خایینین رسید! کمک مالی و سیاسی در راه آبادی عالیست و باید انجام شود اما کمک مالی و سیاسی برای نابودی میهن باید دست کمک کننده را قطع کرد و گردن دریافت کننده را زد!

 9. ایران

  ۷= آقای شریعتمداری سی سال پس از این واپسین دیدار(شاهنشاه آریامهر وسفیر انگلستان درتهران) آنتونى پارسونز(سفیر انگلستان)در یک مصاحبه گفت،کافى بود که شاه فضاى سیاسى را باز نمى کرد تا انقلابى رخ ندهد.ودرآن صورت، اینک فرزند وى پادشاه بود و ایران نیز یکى از نیرومندترین کشورهاى جهان…..

 10. ایران

  ۸-آقای شریعتمداری اگر پارسی تان قوی باشد باید بگیرید ب چ چیزی آنتونی پارسونز اعتراف کرده؟ می گوید ما دول خارجی ب اسم فضای سیاسی باکمک مخالفین ب پادشاه فشارآوردیم و ازی مشت ارازل و اوباش ضد ایرانی دفاع کردیم تا ایران را نابود کنیم و موفق شدیم وحالا ۴۰ سال حقوق بشر درایران نیست وایران نابود، اگر حمله نظامی میکردیم نمی توانستیم اینگونه نابود کنیم و ما و کارتر آسوده می خوابیم! ننگ ابدی بر وطن فروشان، و با صدای بلند فریاد می زنم نور ب قبر سازندگان ایران مدرن ببارد ک هنوز هم خاری هستند بر چشم دشمنان.جاوید شاه .

 11. به ایران

  درود بر شما دوست عزیز

 12. پويا مهرفر

  تحلیل هاى آقاى سریعتمدارى بطور کلى غیر علمى است.
  این تحلیل اگرچه حاوى داده هاى درستى است ولى این داده ها بعمد یا بسهو ناقص بیان مى شود و نیم مهم آن نادیده گرفته مى شود.
  در این کامنت فضاى لازم براى تحلیل وجود ندارد.
  ایشان از خواندن کامنت من در جواب مقاله نشر شده ابشان در سایت کانال یک آقاى همایون غافل بودند و جوابم را ندادند.
  خواهش من از کیهان لندن این است که پیامم را به آقاى شریعتمدارى برسانند.
  قصد من محکوم کردن شما نیست. قصد من محک خوردن اندیشه است.
  آقاى شریعتندارى! حیف شما نییت که خود را سانسور کنید؟
  یک محمد رضا شاه پرست

 13. ناشناس

  آقاى شریعت مدارى
  من منتشر کننده پیام شادى و نسل نو بودم.
  برخلاف گفتار شما ابن مجلات پر بود از تعصب مذهبى.
  من ساز و کار مذهب را ارزشمند میدانم ولى اهمیت دادن به نقش این مجلات در کاهش اقبال به خمینى یک تحلیل غلط است.
  این مجلات تقویت و تزریق نگاه مذهبى در میان روشنفکران بود.
  جبهه ملى و پدر شما پایگاه مردمى وسیع نداشتند.
  تحلیل هاى مرا بخوانید تا بدانید که تحلیل هاى استاد میلانى حاوى نادرستى هاى علمى مهمى است.
  اگر خود را سیاستمدار مى بینید، باید بسیار بیاموزید. هنوز یک روشنفکر هستید. درست مانند ۵٧ با اختلاف سطح مقدار اطلاعات.

 14. پويا مهرفر

  گویا یکى از دو کامنت من یکى بى نام است ببخشید.
  از طرفداران شاهنشاه کبیر، محمد رضا شاه فقید ، خواهش مى کنم تند زبانى نکنند. اگر علاقمند هستند تحلیل کنند و اگر ناپسند مى بینند با بیان این که سخنان شما ما را به اعتقادمان راسخ تر کرد و با درود به روان شاهنشاه فقید پاسخ بدهند.
  من به آقاى شریعتمدارى اعلام مى کنم:
  من از میان احساسى تر از شما آمده ام
  و اکنون با علم و دانش در سطح مطرح دنیا و تجربه سیاسى
  بى افسوسى از گذشته
  محمد رضا شاه کبیر را مى پرستم.
  او خداى روى زمین من است.

 15. زنده بگور

  به قول ضرب المثل این حرفها برای فاطی تمبان نمیشود .
  چرا فقط در پی برهم زدن گذشته و ایراد گرفتن هستیم ؟ گذشته گذشت ، لطفا از اینده ایران و چگونگی مبارزه با ملاها راهکار بدهید .چگونه میخواهید ( جناب ایران ) اخوندها را کنار بزنید و پادشاهی و سلطنت را حاکم کنید ؟ چگونه ؟
  دو صد گفته ، چون نیم کردار نیست !
  حالا بکوبید بر طبل مخالفت با یکدیگر تا ملاها بیشتر و بهتر سواری بگیرند . این حرفها را بگذاریدبرای بعد از بیرون کردن اخوندها از کشور ، وقت زیاد است .
  چهل سال انگشت در چشم هم کردن کافی نیست ؟!!!

 16. ب زنده بگور

  ۱-آن کسی ک چهل سال بر طبل مخالفت میکوبد کسانی هستند ک شورش ۵۷ را بوجود آوردند و حالا نقش روشنفکر و اپوزوسیون را بازی می کنن و هر وقت تشکلی برای اتحاد و براندازی شکل می گیرد تمام کسانی ک در شورش ۵۷ نقش داشتند متحد می شوند و بیانیه و امضا صادر می کنن تا همه چیز را خراب کنن و جلوی فروپاشی رژیم غیر ایرانی را بگیرند و هر ۴ سال ی بار ملت را سر کار انتصابات می گذارند و با قیام مردم در شهرهای ایران ترس بر اندامشان می افتد و چریکی می شوند و چراغ سبز سرکوب مردم آزاده خواه را می دهند! در فردای آزادی ایران همه اینها ترس از محاکمه دارند چون خوب می دانن چ کردند!

 17. ب زنده بگور

  ۲-جناب زنده بگور این سوال را بهتر بود از کسانی بپرسی ک چرا ۴۰ سال،شورشیان ۵۷ شدن اپوزوسیون دروغین مخالف؟ و وقتی مردم ب پا می خیزن ودر خیابانها فریاد می زنن صدای در گلو خفه شده ۴۰ ساله خود را و همه اینا ی هو چریکی می شن و ۱۰۰ تا شاخه اپوزیسیون می زنن و بیانیه صادر می کنن! جناب زنده بگور اشخاصی ک در شورش ۵۷ نقش داشتند و در بقای این رژیم نقش داشتند و دارند نمی توانن اپوزوسیون من و ما ایران دوستان شوند! کسانی ک هنوز از شورششان همچنان دفاع می کنن و حاضر ب پوزش خواهی از مردم نیستند و در لباس اپوزوسیون و لباس حقوق بشر فعالیت می کنن نمی توانن ما را ب دموکراسی برسانن همانطور ک هدفشان بردن ما ب دموکراسی نیست!

 18. ب زنده بگور

  ۳-جناب زنده بگور سوال بعدی ات این بود چگونه می خواهیم ب خواسته خودمان برسیم؟ فقط با آگاهی و اطلاعات بیشتر از افرادی ک ب اسم اپوزوسیون فعالیت می کنن و آگاهی کامل قبل از حرکت دادن مهره های شطرنج ات! گول خوردن ب نام دموکراسی کافیست باید بدانیم این کلمه از دهان چ کسی و ب چ منظوری میآید!! با کسانی ک ما را ب این روز گرفتار کردند نمی توان ب آزادی رسید! ب یزدان گر ما خرد داشتیم کجا این سر انجام بد داشتیم… مگر انسان عاقل از ی سوراخ چندبار گزیده می شه!

 19. در جواب زنده بگور

  بروید در سایت ها بخوانید.
  تمامى روشنفکرانى کهانقلاب کرده اند عزمجزم کرده اند و به شاهزاده حمله مى کنند.
  آنان از اقبال عمومى به شاهزاده ترسیده اند.
  شاهزاده دنبال سلطنت نبست. دنبال شاهنشاهى هم نیست.
  شاهزاده مى خواهد ایران بسوى تمدن و دموکراسى برود.
  شما زنده بگور بگویید کسانى که ملتى را به بدبختى کشیده اند، با همان شعار و تئورى مى توانند ایران را از این منجلاب نجات دهند؟
  یا دنبال منجلابى دیگر هستند؟
  گذشته ها گذشته. ولى آنان هنوز دنبال همان انقلاب هستند.

 20. farid

  افرین بر اوباما وکری !
  اون از عراق و سوریه و یمن که پاسداران تصرفش کردند و موشک جابجا میکنند و اکراد و عربستان را موشک باران میکنند و لبنان که شیخ فضل اله میخواهد ریس جمهور شود!
  اینهم از افغانستان و پاکستان که مرکز انواع تروریستها شده .
  اینهم نتیجه اینهمه مذاکره عکس و لبخند و پیاده روی و….جواد و جان گفتن و ۵۷ میلیارد دلار پول اهدایی !!

 21. sattar beheshti1

  ماشین ترو و کشتارو سرکوب باند مافیای روسی خامنه ای ادامه دارد. از کشتن هویدا و تیمسار جهانبانی و فرخ رو پارسا و… شروع شد و مثله کردن بختیار و فروهرها وانفجار بهشتی و اعدام قطب زاده وایت اله طالقانی (پس از ملاقات سفیر روس ) وشریعتمداری و منتظری و سحابی ها ( خانم سحابی پس از حمله امنیتی و احتمالا تزریق سم به بدنش) تا
  له کردن بدن ستار بهشتی ها زیر شکنجه و خفه کردنهای مثل سعیدی سیرجانی ها و هاشمی رفسنجانی و سیداحمد خمینی واحتمالاسید موسوی (دراینده نزدیک) تا ترور رهبران حزب دموکرات کردستان وترور نداها و باچماق کشتن زهرا کاظمی و امپول مرگ زدن دکترسیدامامی (اعلام خودکشی ) و…تا به مستعمره کردن ایران و چپاول مردم ایران ادامه دهند….

 22. sattar beheshti2

  جهانگیری: ۴۵ درصد اعتبارات یکسال دریاچه ارومیه برابر با کل بودجه طرح‌های عمرانی است!! پولها هم به کیسه حزب اله و روسیه و ونزویلا و …وسرداران و اقازاده ها میرود.

 23. Faryad1

  ضدانقلاب انها بودند که از سال ۵۷ با چماق بجان مردم افتادند و مردم فارس وعرب و لر و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن را دسته دسته تیر باران کردند.
  ضدانقلاب انها بودند که طالقانی را مسموم کردند و تمام روحانیون ضد ولایت فقیه مثل شریعتمداری و منتظری را به تبعید و زنجیر کشیدند.
  ضدانقلاب انها بودند که با خفقان و سرکوب به دستگیری واعدام روشنفکران پرداختتید و قتلهای زنجیری راه انداختید و هر صدای اعتراض را جاسوس و صیهونیست و ضدانقلاب و شاهپرست و منافق و فتنه گر نامیدید و دست و پا شکستند..

 24. Faryad2

  ضدانقلاب انها بودند که وعده اتوبوس و مدرسه و بهداشت مجانی و بهشت را دادند و بجایش بحران گروگانگیری و جنگ ۸ ساله و موشک و بمب اتمی سازی و گرانی بیکاری و اعتیاد و فحشا را ارایه دادند.
  ضدانقلاب انها بودند که همچنان میلیاردها پول مردم ایران را غارت میکنند و با سرکوب و اعدام و دروغ و اتهام و تهدیدو اسیدپاشی و شلاق و شکنجه میخواهند به چپاول ادامه دهند!

 25. farid1

  – مصباح یزدی: آیا شهید دادیم که رفاه افزایش و تورم کاهش یابد؟!!
  – وزیر اطلاعات منکر شکنجه اسماعیل بخشی شد!!
  – محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز ایران: برخی خبرنگارها باید تکه تکه شوند!!
  – لاریجانی رئیس قوه قضائیه اما کارگر نیشکر هفت‌تپه را به هم‌صدایی با دشمن ?! متهم کرد و گفت که «برخی تصور می‌کنند زندان هتل است».
  – پاسدار غلامحسین غیب‎پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین: «بنده قبلاً سران فتنه را نجس سیاسی خوانده‌ام اکنون هم بر روی این موضع اصرار دارم!!

 26. Farid 2

  – رحیمی جهان‌آبادی رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: «زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سرنگون شد ۱۳ هزار کلاهک اتمی داشت، در بیش از ۲۰ کشور نفوذ خارجی داشت، ایستگاه فضایی داشت، اما در خیابان‌های مسکو تکه پاره شد!.»
  «امروز مردم برای تامین معیشت خودشان و برای پر کردن شکم‌های فرزندان خود مشکل دارند. ما اگر نتوانیم هزینه‌های اضافی سیاست داخلی و خارجی را درمان کنیم، هزینه‌های سنگینی را تقبل خواهیم کرد!

 27. مهرداد

  متاسفانه اسلام از لحظه ورود به ایران با خودش بدبختی و سر افکندگی آورد.
  این کامنت از روی تعصب و یا نژادپرستی نیست
  کتاب دوقرن سکوت نوشته دکتر زرین کوب فقط اندکی از این مصیبت را شرح داده و عمق فاجعه بسیار عمیق تر از اینها میباشد.
  دینی که از بدو ورود ایرانی را در ایران انسان درجه دو برشمردو صدها تحقیر و‌توهین‌بدتر…
  جمهوری اسلامی همان تکرار مصیبت ورود اسلام در دوره ساسانی میباشد

 28. به اقاى شريعتمدارى

  کار هـر کس نیست خرمن کوفتن
  گاو نر میخواهـد و مرد کهـن( شما اینکاره نیستید )

 29. مهرداد -ادامه کلام

  من صحبتهای آقای شریعتمداری را چندسالی هست که دنبال میکنم
  علیرغم برخی دیدگاههای بسیار خوب و البته بدیهی
  متاسفانه ایشان هم فرزند یک فرد معمم هستند.
  کدام آخوند زحمت کشیده و مفید بوده!؟!؟
  همیشه روحانیت در هر رده ای و از هر جناحی از طلبه گرفته تا مرجع تقلید از پول یا مفت گرفته شده از مردم گرفتار جهل ارتزاق کرده اند.
  امیدوارم کامنت من به رویه جمهوری اسلامی سانسور نشود !

 30. عسگرآقا

  روشنفکران آزادی خواه ویرانگر ایران!

  جناب شریعتمداری، اگر الآنش هم خیلی هنر کنیم، اشتباهات دیگه‌ای رو مرتکب نشیم که بیشتر از این به این خرابی ها دامن نزنیم. پنج تا ملای پنج تومانی را بجای ” استبداد شاه ” حاکم کردند. آیا مرحوم پدرتان این را می خواست؟! شما حتما از نقش کارتل های نفتی و مهندسی افکار عمومی در سرنگون کردن نظام پادشاهی مشروطه در ایران آکاهید » دیکتاتوری و استبداد شاهی و حقوق بشر کارتری « هم بهانه اش! شما خردمند تر از آنید که ندانید که امنیت و تمامیت ارضی ایران در گرو بر پایی نظام مشروطه پادشاهی در ایران است. بزودی جمهوری اسلامی مانند شوروی فرو می پاشد و از گذشته عبرت که…

 31. کریم

  آقای شریعتمداری ساعت خواب
  سال پنجاه و هفت غرب از خمینی فقط حمایت نکردند، بلکه رسما با کودتای آنگلو‌امریکن ( انگلیسی -امریکایی) خمینی جلاد رو بر تخت حکومت نشاندند!!
  خرج این کودتا رو هم عربستان سعودی پرداخت کرد
  قطب زاده خائن از قذافی لیبی هم‌پول قرض کرده بود تا خرج‌ اغتشاشات و‌تربیت تروریستها بکنه

 32. دیدبان

  بعضی از مردم ما که شمارشان هم کم نیست و الحمدلله مدارک دانشگاهی هم برای خود تهیه کرده اند جز متلک گویی و زخم زبان کاری انجام نمی دهند. فقط کافی است که یک نفر در چهل سال پیش جمله ای گفته باشد تا آنها دیگر یقه اش را رها نکنند. آقای شریعتمداری تا جایی که من به یاد دارم تنها از اجرای قانون اساسی سخن می گفت و در سال ۵۷ هیچ حرفی جز این نمی زد. در نخستین روزهای انقلاب هم نشان داد که با ولایت فقیه مخالف است و اگر به یاد می داشتید که با او چه کردند اینک فرزندش را مورد بازخواست قرار نمی دادید.

 33. ناشناس

  دیگر بر کسی پوشیده نیست که تمام شواهد گواه آن هست که غرب به شدت به خمینی برای سقوط شاه کمک کرد چون تنها کسی بود که میتوانست جلوی سیاست‌های مدرن سازی شاه را بگیرد، در این چهل سال شاهد بودیم که چه خرابی‌‌های این رژیم پلید به ایران وارد کرد، هنوز بعد از سی‌ سال از پایان جنگ نه قرامتی گرفته شده و نه مناطق جنگی باز سازی شده، بحران پشت بحران دیگری مدام ایران را تهدید کرده و می‌کند و برنده اصلی‌ کسی جز غرب و روسیه نیست.

 34. در جواب ديدبان

  چه باز خواستى؟
  این فرد سند تجزیه امضا مى کند،
  مقاله بلند بالا علیه شاهنشاهى مى نویسد،
  حقایق را نیمه بیان مى کند و
  شاهنشاه فقید را دیکتاتور مى خواند
  ولى نقد تحلیلى نوشته هایش را نمى خواند
  که نکند اقرار کند اشتباهى مرتکب شده است.
  ما یک بار فریب روشنفکران را خوریم
  و همه زندگى را باختیم.
  کافیست.
  ما این دیکتاتورهاى چون خمینى مدعى دموکراسى را تحمل نمى کنیم.

 35. ب... عسگرآقا

  حسن شریعتمداری از تجربه وقایع تبریز در سالهای اول انقلاب و حزب خلق مسلمان ایران و جریان چریکهایی فدائی خلق و سایر جریانها نمی خواهد بیاموزد و رندان کاری کردند که حتی باعث خدشه دار شدن اعتبار و ارزش پدر ایشان ، آیت الله عظمی شریعتمداری، مرجعیت شیعه را در تبریز و حوزه های علمیه گردید. اکنون آقازاده حسن آقا در کجا قرار دارند؟ برای ایشان بایستی امنیت و تمامیت ارضی ایران خط قرمز خانواده شریعتمداری باشد و نه…یاشاسین ایران و یاشاسین آذربایجان و …

 36. ناشناس

  ۱- اوج انفجار تفکر اعراب بیابانگرد۱۴۰۰ سال قبل بصورت الله و زنان لخت جنت اش که بصورت انعام بعد از مرگشان در اختیارشان قرار میدهد با قوانین و دستورات مثله کردن انسانها٫تجاوز به زنان و کودکان٫قتل٫ کشتار و غارت بروز کرد.جامعه ای که ذهنیت اش گرفتار پست ترین نوع باورها میشود تکامل آگاهی اش را از دست میدهد و همواره درگردابی بدور خود میگردد و این احساس دروغین را به آنها میدهد که در تکامل جریان دارند.
  این جوامع همواره مورد هجوم جوامع دیگر برای غارت شدن قرار میگیرند.جوامع سلطه گر بنوبه خود این جوامع بشدت ایستا را در راستای منافع خود شکل و مورد بهره کشی قرار میدهند.این جوامع جوامعی هستند که معمولا تحت سلطه بیرحم ترین و هولناک ترین انسانها قرار میگیرند.

 37. ناشناس

  ۲-زمانی تحول واقعی در چنین جوامعی صورت میگیرد که تحولات تکامل آگاهی در فرد فرد اعضای آن اتفاق بیافتد.انسانهای آگاه فریب نمی خورند و مورد بهره کشی قرار نمیگیرند.تاریخ جوامع فقط بیانگر روند اندیشه مردم آن جوامع است.ایرانیان برای رهایی از آن رنج بیکران ۱۴۰۰ ساله باید فقط و فقط باید ذهن و باورهای تحمیل شده بر ذهن خود را بشناسند.
  ۴- شناختن ذهن شناختن منشای رنج ها و علت واقعی تمام عقب ماندگی های تاریخی٫ شناخت سلطه بیگانگان بر سزمین شان ٫شناخت ذهن پایان سلطه بیرحمترین انسانها بر آنها و پایان تداوم باورهای پست است. رهایی ذهن از تاریکی شروع درخشش روشنایی و تکامل آگاهی است.آگاهی فردی است و هر انسانی در زندگی مسئولیت بزرگی دارد.

 38. مهرداد در پاسخ

  آقای شریعتمداری (پدر) اوایل انقلاب اندکی محافظه کاری کرد تا ببیند چه میشود .
  مخالفتش با خمینی از جایی شروع شد که فهمید خمینی برای او‌ احترام زیادی قایل نیست و فریبش داده
  از آنجا شد مخالف ولایت فقیه
  حتی طرفدارانش در تبریز دنبال ترور خمینی بودند و واقعه خلق مسلمان و….
  آخرش هم همه توسط آخوندی بنام موسوی تبریزی سرکوب شدند.
  نباید از آخوند قدیس ساخت . همه آخوندها دنبال پول یا مفت هستند!

 39. بیچاره سید

  تو ماه بود و فرشته، روی زمین که اومد مردم دیدند چیزی جز دجال لخت و عور نیست. هرگز به آنها دیگر اعتماد نکنید…

 40. پويا مهرفر

  ١)
  “دهانت را مى بویند
  مبادا گفته باشى دوستت دارم”

  این سخنان دشمنان شاهنشاه فقید است.
  همان هایى که دهان ها را بوییدند
  و خوشبوترین ها را
  از زندگى ما محو کردند.

  آنان هنرمند هستند.
  احساس سر چشمه توانایى آن هاست.

  در وادى احساس ستودنى هستند،
  ولى در وادى منطق تروریست و جلاد مى شوند
  و با بازى واژگانى خود را انقلابى مى خوانند.
  از کشتن شاد مى شوند
  و حال،
  در دنیایى که ترور و کشتن دیگر در واژه احساس نمى گنجد،
  به دسیسه احساس،
  به توهین کینه تورانه و به تحقیر زندگى سازان مى پردازند،
  آنان هنوز در پى نابودى آفرینش ها مشغولند.

 41. پويا مهرفر

  ٢)
  من از وادى شما کوچ کرده ام.
  از این روست که سرشار از احساسم.
  من در راه این سفر
  از کوهستان زیباى اشکور
  تا کرانه هاى دریاى مازندران
  از میوه هاى احساس شاداب شدم
  و از چشمه هاى خرد سیراب
  و این گونه از احساس و منطق سرشار.

 42. پويا مهرفر

  ٣)
  پیش از هر چیز از کامنت هاى پست سر هم عذر خواهى مى کنم.
  اگر ضرورتى احساس نمى شد، تصمیم داشتم ننویسم.
  در این روزها که هجمه به شاهزاده ارزشمند خارج از حد تصور در بیشترین رسانه ها است
  و بدرستى در رسانه شما نیز بازتاب دارد.
  چاره را در روشنگرى یافتم.
  بر من ببخشایید.

 43. پويا مهرفر

  ٣)
  سر دبیر گرامى کیهان لندن
  من سوال هایى از جمهورى خواهان دارم، که تا کنون آنان حاضر به جواب دادن نشده اند و به جاى آن با کینه توزى فقط به شاهزاده توهین و حمله مى کنند.
  براى شاهزاده مهربان و مردم دوست و ایران دوست شکل حکومت اهمیتى ندارد،
  اما برایم مهم است.
  من با منطقى علمى وى را آخرین شانس ایران میدانم و بر دفاع از نظام شاهنشاهى پافشارى مى کنم.
  اگر در بیان از او فراتر میروم،
  همواره در عمل طرفدار او هستم.
  و نمى توانم ساکت بنشینم و گفتارهاى ضد علمى و کینه توزانه جمهورى خواهان را که چون هجمه اى برنامه ریزى شده در بیشتر رسانه ها حتى علیه شاهزاده است، نظاره کنم،
  شاهزاده اى که گفته است شکل حکومت برایش مهم نیست.

 44. پويا مهرفر

  ۴)
  این رفتار آنان مى تواند بیانگر علایق شخصى براى بدست گرفتن قدرت در راستاى منافع شخصى و باز تولید فساد گسترده باشد.
  ‎جمهورى مورد نظر شما کدام است؟ جمهورى فرانسوى خمینى، جمهورى آمریکایى و یا جمهورى سوئدى؟ کپى برابر اصل یا بازى واژگانى چون خمینى؟ نگویید ما خمینى نیستیم. واقعیت ها خود را تحمیل مى کنند. شاهنشاه فقید دیکتاتور نبود ولى واقعیات خود را بر وى تحمیل کرد که از نظر سیاسى اعمال دیکتاتورى کند. رفتار مدنى و اقتصادى وى بیانگر این مدعاست.
  ‎ساز و کار جمهورى براى جلوگیرى از فساد مافیایى(روسى)، فساد دینامیک(افغانستانى) و باز تولید دیکتاتورى، چیست؟

 45. پويا مهرفر

  ۵)
  ‎پدیده جدید هجوم سرمایه بین المللى را در مقابل سرمایه دارى ملى که بن مایه استقلال است (چگونه در شرایطى که پیش زمینه سرمایه دارى ملى ایجاده شده زمان شاهنشاه فقید از میان رفته است) کنترل مى کنید؟
  ‎این سوال هاى جدى است.
  ‎چرا؟
  چون شما همچون انقلابیون ۵٧ با واژه ها بازى مى کنید.
  سطح درآمدى حاصل از ‎پول نفت در مقابل سطح درآمدى سرمایه دارى ملى چه اهمیتى دارد و چه ساز و کارى را موجب مى شود؟
  چگونه مى توان توانایى پول نفت را براى تولید اشکال نامناسب نام برده جمهورى کنترل کرد و در جهت توسعه ملى قرار داد؟
  ‎این سوال هایى است که به جاى توهین و کینه توزى مستمر باید جواب داد.
  ‎باید به جاى توهین و کینه توزى خود را تعریف تعریف کنید.

 46. پويا مهرفر

  ۶)
  خواهش من این است که مستقل از مقایسه با شاهنشاهى خود را تعریف کنید و از مغلطه و بازى هاى واژگانى بپرهیزید.
  اگر تصور میکنید که با تفکیک قوا و راى و مردم و افراد با تقوا و مومن مى توانید از اشکال نامناسب جمهورى جلوگیرى کنید، سخت در اشتباهید. تمامى آنان همه این ساز و کار را دارند.
  میدانم که بسیار بیشتر از من مطالعه کره اید و اطلاعات دارید و میدانم زمان بسیارى براى این کار گذاشته اید ولى مدعى هستم بسیار نادان تر از من هستید. شکاف این تناقض را خردگرایى پر مى کند.
  دکتر مهندس پویا مهرفر
  این مدرک فقط براى کسانى که محتواى گفتار ار منوط به پیش زمینه مى کنند مهم است. اهمیت گفتار مرجح است.
  از سردبیر محترم و مسئولین و گرداننگان سایت متشکرم

 47. ناشناس

  خمینی را غربی ها پروراندند وبه ایران صادر کردند، توقع داشتید از او حمایت نکنند؟ حیرتا جناب شریعتمداری!

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):