کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی به زبان آمار و ارقام: نابودی انسان، تخریب اجتماعی، مرگ سرزمینی، جنگ و تروریسم دولتی

آیا نظام «جمهوری اسلامی ایران» پس از ۴۰ سال حاکمیت، موفق بوده است؟ کارنامه و نتیجه عملی این نظام فکری و مذهبی برای مردم و سرزمین ایران چه بوده است؟ آمار و ارقام موجود- حتی با در نظر گرفتن دقیق نبودن و کامل نبودنشان- بر چه چیزی گواهی می‌دهند؟ آیا کارنامه و بیلان ۴۰ ساله … ادامه خواندن کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی به زبان آمار و ارقام: نابودی انسان، تخریب اجتماعی، مرگ سرزمینی، جنگ و تروریسم دولتی