پنج سال پیش در پاریس، جامعه ادبی ایران یکی از نویسندگان مطرح، رضا دانشور، را از دست داد. ساعاتی قبل از مراسمی که به همین مناسبت در سالن خلیلی دانشگاه «سواس» لندن برگزار شد، یک شاعر و نویسنده دیگر که اتفاقا قرار بود در این مراسم نیز حضور داشته باشد، رضا شهروز، در پیامد یک بیماری طولانی درگذشت.

برخی از اهل ادب که برای شرکت در این مراسم حضور یافته بودند، در مورد این دو چهره ادبی سخن گفتند و آثاری از آنها را برای حاضرین قرائت کردند. احمد رأفت از این مراسم گزارشی تهیه کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):