این عکس‌ها را الف.میم. پاشا از ایران برای کیهان لندن فرستاده است.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):