استاندار تهران: بوی بد فرودگاه «امام خمینی» تا «مرقد امام» بعد از ۳۰ سال قطع نشده!

استاندارد تهران می‌گوید در فاصله فرودگاه «امام خمینی» تا «مرقد امام» ۲۸ کانون بوی بد شناسایی شده که بعد از ۳۰ سال هنوز این بوی بد به مشام می‌رسد! انتشار خبر این بوی بد و تداوم آن از  فرودگاه تا مرقد «امام خمینی» بسیار معنادار و واقعا «بودار» از آب در آمده است! انوشیروان محسنی … ادامه خواندن استاندار تهران: بوی بد فرودگاه «امام خمینی» تا «مرقد امام» بعد از ۳۰ سال قطع نشده!