نفوذی‌های «هم‌بستر» با رسانه‌ها و اپوزیسیون  

رضا تقی‌زاده – بعد از معرفی «همسر چهارم» فردی که خود را «نظریه پرداز مستقل و شجاع» معرفی می‌کند، به عنوان «متهم فراری در پرونده یک اختلاس نجومی»، و پیش از آن، پخش دو برنامه تلویزیونی دست پخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، و چند روز بعد، زدن بر چسب «باسوادترین رهبر تاریخ ایران» بر پیشانی … ادامه خواندن نفوذی‌های «هم‌بستر» با رسانه‌ها و اپوزیسیون