اختلالات روحی سیل‌زدگان پس از حادثه: اضطراب، کابوس و احساس گناه؛ بیش‌ از ده‌ها هزار نفر در ایران در پی وقوع سیل از خانه و کاشانه‌شان گریخته و در بهترین حالت، در کمپ‌های گروهی و اردوگاه‌ها بسر می‌برند. سیل زندگی مردم در شمال، غرب و جنوب غربی کشور را با آیند‌ه‌ای نامعلوم مواجه کرده و امنیت روحی و روانی آنها را به شدت به مخاطره انداخته است.

سیل‌زدگان اکنون در چه شرایط و وضعیت روحی و روانی بسر می‌برند؟ در کمبود نیازهای اولیه زندگی خود، واکنش‌های روحی و روانی‌شان چگونه بروز پیدا می‌کند؟ چطور می‌شود علاوه بر انتقال آب و غذا، از نظر روحی از آنان حمایت کرد؟ اینها بخشی از سوالاتی است که با بهناز مهرانی مشاور روانشناس ساکن آلمان مطرح کردیم.

لینک مستقیم به ویدئو