هراس از فروپاشی اقتصادی: بانک‌ها تعداد ضامن‌ وام ازدواج را افزایش دادند

بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، از زوج‌ها می‌خواهند ۲ تا ۳ ضامن که کارمند دولت باشند معرفی کنند. این در حالیست که بر اساس قانون، گیرندگان وام ازدواج حتی می‌توانند مبلغ یارانه نقدی را برای ضمانت به بانک بسپارند. وام ازدواج در بودجه سال ۱۳۹۸ از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته … ادامه خواندن هراس از فروپاشی اقتصادی: بانک‌ها تعداد ضامن‌ وام ازدواج را افزایش دادند