چوب حراج به ثروت ملی: دیوان محاسبات انجام تخلفات در روند خصوصی‌سازی را تأیید کرد

رئیس دیوان محاسبات ایران انجام تخلفات در روند خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته را تأیید کرده و گفته است گزارش کامل مربوط به این تخلفات تا شش ماه دیگر آماده خواهد شد. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ایران روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه با بیان اینکه «تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده، قطعی است» گفته که … ادامه خواندن چوب حراج به ثروت ملی: دیوان محاسبات انجام تخلفات در روند خصوصی‌سازی را تأیید کرد