فرید خلیفی – دست کم ۵ میلیارد سال دیگر، خورشید بر سیاره ما خواهد تابید. انگیزه بدی نیست برای آنکه بر روی ساخت ابزارهایی کار کنیم که انرژی مورد نیاز خود را از این ستاره سخاوتمند تأمین کنند. چنین وسایلی دیگر به هیچ منبع زمینی وابسته نخواهند بود و هر اتفاقی هم در سطح زمین رخ دهد، تنها کافیست خورشید بتابد تا انرژی آن را در خود ذخیره کنند. خواه جنگ جهانی باشد یا حمله زامبی‌ها.

لینک مستقیم به ویدئو