یک دیدگاه

  1. ١٣

    امید که زرتشت شناسى در ایران بدون ج ا
    بر پا شود

Comments are closed.