یک دیدگاه

  1. ناشناس

    کتابخانه مطالعات ایرانی در آگهی کنفرانسی که احتمالاً بزبان فارسی قصد برگزاریش را دارد ، یک ( الف ) برای نام سخنران کم دارد ، یاد آوری فرمائید

Comments are closed.