5 دیدگاه‌

 1. محمدجواد

  به مارمولک یزد:
  تیکه خیلی باحال بود. دمت گرم

 2. زنده بگور

  بهترین روزهای زندگیم در طی این چهل سال زندگی در داخل کشور دو روز بود .
  اول دیدن جنازه با کفن پاره خمینی ضحاک در روز به گور انداختنش .
  دوم دیدن تصویر نعش لجلاد اوین اجوردی بی شرف با مغز متلاشی شده در جلوخان مسجد شاه بازار تهران .

 3. - 2

  ……… ونه از هزینه شش میلیارد دلاری هزینه ساخت این بنا و نه از میلیاردها تومان هزینه مفت خوری هرساله در طی این سی سال از مرگ دجال سخنی به میان میاید ؟!!!
  باشد تا روزی فرار رسد تا همان کاری را که خلخالی جنایتکار و اوباشان به دستور مستقیم خمینی ضحاک در تخریب مقبره رضا شاه کبیر انجام دادند ، بر سر این بتخانه نیز اورده شود .
  تخریب این کاخ گور و یا تخریب گنبد و گلدسته ها و نابودی گور و استفاده از بنا برای برپایی مراسم ها و جشنها و کنسرت ها و فعالیت های عمومی پایتخت و ایجاد موزه هولوکاست جمهوری جنایتکار عسلامی خمینی هندی زاده مادر چهار شوهره از گزینه های مطرح برای اینده این اثر ساخته شده از خون جئوانان وطن خواهد بود ؟!!!
  تا ان روز .

 4. ضد انقلاب - 1

  محمد رضا شاه یک جشن به مدت ده روز برای پاسداشت تاریخ دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران برگزار نمود و حدود ده هزار مهمان را برای مدت کوتاهی پذیرایی و برنامه تمام گردید .
  او با اینکار تاریخ ایران را زنده و یادگار مثبتی از خود بر جای گذاشت . به مناسبت این رخداد دو هزار و پانصد مدرسه نیز در سراسر کشور ساخته شد .
  خمینی هندی زاده فریاد براورد که ایهاالناس چه نشسته اید که بیت المال را غارت کردند !!!!
  حال با به درک واصل شدن خمینی ضحاک بر گور او کاخی بنا کرده اند که در مدت سی سال گذشته ساخت ان ادامه و هنوز هم کامل نگردیده است . هرسال برای سالمرگ زهر خوردن این شیاد هزاران نفر افراد مفت خور را از سراسر کشور و کشورهای پیرامونی به این بت خانه میاورند و ……..

 5. مارمولک یزد

  اتفاقا جای خوبی داره می ریزه راحت باش

Comments are closed.