سخنان پایانی دکتر الهیار کنگرلو در نخستین کنفرانس ققنوس: پیوستن ما به یکدیگر بزرگترین قابلیت ماست

آیا عدم رابطه دانشمندان علوم طبیعی با متخصصان علوم انسانی نقشی در شکست تلاش‌های ملت ما برای رسیدن به دموکراسی داشته است؟ احتراز و محافظه‌کاری پییشگامان فکری ایران از مردمی کردن یافته‌های علمی، اکراه از پرداختن به پرسش‌های بنیادی مانند منشأ هستی، ساختن نهادهای مدرن برای همگانی کردن علم و شکست تلاش‌های دموکراسی‌خواهانه چه نقشی در شرایط امروز ما داشته‌اند؟

وظیفه دانشمندان و متخصصان آگاهی‌رسانی مستمر به همگان و شهامت در برقراری گفتمان ناموازی با رسوم و سنت‌های کهنه و ابتکار عمل در برقراری نهادهای بینارشته‌ای و تخصصی است. ققنوس می‌خواهد علم و دانش را مردمی کند و به درون جامعه ببرد.

لینک مستقیم به ویدئو