جنگل‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفت

پس از کویر لوت، جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومین اثر بزرگ طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید. در چهل و سومین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی توسط اعضای این کمیته بررسی و در نهایت به عنوان دومین اثر بزرگ طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت … ادامه خواندن جنگل‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفت