روز تأمین اجتماعی؛ فرصتی برای بیان مطالبات از سوی بازنشستگان

روز ۲۵ تیرماه در ایران به عنوان روز تأمین اجتماعی نامگذاری شده و هر ساله هفته منتهی به این روز نیز به عنوان هفته تأمین اجتماعی نامگذاری می‌شود؛ فرارسیدن این روز موجب شده مشکلات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات بیمه‌شدگان این سازمان دوباره مورد توجه قرار بگیرد. امسال افزایش دستمزد و ارائه خدمات درمانی بهتر … ادامه خواندن روز تأمین اجتماعی؛ فرصتی برای بیان مطالبات از سوی بازنشستگان