فرید خلیفی – وقتی خورشید به سوی دیگر خانه ما، زمین می‌تابد، فرصتی دست می‌دهد تا هستی را نظاره کنیم که سیاره ما با تمام متعلقات‌اش تنها سر سوزنی از عظمت آن است. هستی سیاه و تاریک که ستاره‌ها همانند فانوس گوشه و کنار آنرا روشن کرده‌اند. اما در همین جهان تاریک، مناطقی وجود دارند که بیش از آنچه فکر کنیم تاریک هستند. شاید روزی بتوانیم سوار بر وسیله‌ای شده و از زمین فاصله گرفته و حتی از منظومه خورشیدی خود هم خارج شویم. پا به دنیایی بگذاریم که تا کنون نسل بشر آن را تجربه نکرده. سیاه‌چاله‌ها از مکان‌های اسرارآمیزی هستند که در فضا وجود دارند. سیاه‌ترین و تاریک‌ترین مناطقی که تا حال در این جهان شناخته‌ایم. ناحیه‌ای در فضا که طبق نظریات دانشمندان، فضا و زمان در آن ناحیه در هم آمیخته‌اند. از همین رو در تعریف، سیاه‌چاله به منطقه‌ای از فضا- زمان گفته می‌شود که پدیده گرانش یا جاذبه در آن بسیار شدید است.

لینک مستقیم به ویدئو