کودک‌‌همسری؛ زیر پا گذاشتن حقوق کودکان

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۰۹ اوت ۲۰۱۹


قوانین مدنی جمهوری اسلامی که بر اساس شرع اسلام تنظیم شده، ازدواج کودکان را مجاز می‌شمارد. این قوانین در تناقض با حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق کودکان قرار دارند و شکنجه‌ی قانونی علیه جسم و جان کودکان است.

عابد زارعی
لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=165578