آیا حذف صفر از واحد پول ملی راهگشای بحران اقتصادی کشور است؟

آگاهی‌های تلگرافی، کلیپ‌های کوتاه کیهان لندن است درباره موضوعاتی که ممکن است ندانیم و اگر می‌دانیم، باید به تکرار یادآوریشان کرد تا به پرسش و آگاهی تبدیل شوند: چرا؟ به چه دلیل؟ کی گفته که باید چنین باشد؟

یک دیدگاه

  1. شاهین

    آنچه کارساز است حذف آخوند از واحد ملی است

Comments are closed.