زنگ خطر ورشکستگی داروخانه‌های ایران به دلیل بحران نقدینگی

بدهی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها موجب شده بسیاری از داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. داروخانه‌ها در بهترین حالت پس از گذشت ۶ تا ۹ ماه از ارائه دارو به بیماران تحت پوشش بیمه می‌توانند پول دارو را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند. پنجم شهریورماه در ایران به عنوان «روز داروساز» نامگذاری شده است. به … ادامه خواندن زنگ خطر ورشکستگی داروخانه‌های ایران به دلیل بحران نقدینگی