فرید خلیفی – به آن می‌گوییم موشک کاغذی. ولی در واقع هواپیمای کاغذی یا گلایدر کاغذی نام دارد. از ساده‌ترین وسایلی که ریشه آن به حدود دو هزار و پانصد سال پیش در چین و ژاپن باز می‌گردد. نوعی کار هنری موسوم به اریگامی در شرق آسیا که در آن با تا کردن کاغذ اشکال مختلف ساخته می‌شود. هواپیمای کاغذی که در طول دوران فراز و نشیب‌های زیادی داشته، یکی از اشکال هنر اریگامی است. این کاردستی کاغذی بدون آنکه به موتور یا منبع انرژی مجهز باشد، چنانچه درست و دقیق ساخته شود و همچنین با شتاب و زاویه مناسب پرتاب شود، ثانیه‌هایی زیادی را در حال پرواز خواهد ماند. دلیل حرکت چنین شئ ساده‌‌ای در هوا، ابتدا نیروی رانش اولیه و سپس نیروهای ایروداینامیکی هستند که از طریق فشار زیرین بر بال‌ها، باعث مقاومت در برابر نیروی گرانش شده و از سقوط مستقیم هواپیما به سمت زمین جلوگیری می‌کنند.

لینک مستقیم به ویدئو