بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درباره حمایت از کمپین «من نفر پانزدهم هستم»

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۹


هم میهنان گرامی،

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

پیرو بیانیه تکمیلی ۱۴ تن از کنشگران مدنی در ایران که در آن آشکارا بیان شده «ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد» و تاکید شده «جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می‌دانیم و با نشانه رفتن دقیق مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا «قانون اساسی» و جایگاه ولی فقیه و «رهبری» است، خواستار مطالبات برحق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم»؛ و به دنبال آن، بیانیه ۱۴ تن از بانوان کنشگر اجتماعی و حقوق بشری و نیز پیشتیبانی جمع کثیری از هم‌میهنان درون و برونمرز از این جنبش آزادیخواهانه، حکومت ضدمردمى و استبدادى جمهورى اسلامى تمامی امضاکنندگان این بیانیه‌ها، و تعدادى از حامیان آن را دستگیر، سرکوب و به بند کشیده است.

صرف نظر از گرایش‌ها و عقاید سیاسى گوناگون این کنشگران جان بر کف، بجاست که همه ایرانیان از حقوق انسانی و شهروندی امضاکنندگان بیانیه‌ها و نیز براى آزادی بیان و مطالبه صلح‌جویانه حقوق مدنی و شهروندی فرد فرد ایرانیان در همه سطوح اجتماعى، از این جنبش آزادیخواهانه دفاع کرده، پیکره‌اش را گسترش داده و در یک اقدام جمعى، تمامی جوامع حقوق بشری و دولت‌های دمکراتیک جهان آزاد را دعوت به همکاری برای آزادی بدون قید و شرط دستگیرشدگان و برقرارى رعایت حقوق بشر در ایران بنمایند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در حمایت از حقوق پایمال شده این هم‌میهنان دربند و دیگر زندانیان سیاسی و عـقیدتـی، و در حمایت ازهرگونه جنبش آزادیخواهانه مردمى و در راستاى رهایى ایران از چنگال استبداد، تبعیض و حکومت توتالیتر جمهورى اسلامى از کمپین «من نفر پانزدهم هستم» پشتیبانى می‌نماید.
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
۳شهریور۱۳۹۸

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=168935

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):