ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه قربانی گرفت؛ مرگ «دختر آبی» به خاطر یک حق بدیهی!

سحر «دختر آبی» که در اعتراض به حکم شش ماه زندان به جرم «تلاش برای ورود به ورزشگاه» در مقابل دادسرای تهران دست به خودسوزی زده بود، ۴ صبح روز دوشنبه ۱۸ شهریور ماه در بیمارستان سوانح و سوختگی («مطهری») درگذشت. درگذشت سحر موجی از اندوه در افکار عمومی به ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی پدید … ادامه خواندن ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه قربانی گرفت؛ مرگ «دختر آبی» به خاطر یک حق بدیهی!