گفتگوی اختصاصی کیهان لندن؛ شاهزاده رضا پهلوی: این نظام برای بقای خودش حاضر به تحمیل جنگ به مردم است!

شاهزاده رضا پهلوی که برای چند ملاقات سفری به لندن داشته است، در گفتگویی با احمد رأفت به بررسی احتمال جنگ می‌پردازد و می‌گوید مردم نباید از آشوب‌آفرینی‌های نظام حمایت کنند و می‌بایست موضع روشنی در قبال آن اتخاذ کنند تا رهبران جمهوری اسلامی بدانند که نمی‌توانند در جنگ احتمالی روی حمایت مردم ایران حساب … ادامه خواندن گفتگوی اختصاصی کیهان لندن؛ شاهزاده رضا پهلوی: این نظام برای بقای خودش حاضر به تحمیل جنگ به مردم است!