طرفداران جنبشی که از سال ۲۰۱۸ در انگلیس زیر عنوان «شورش علیه انقراض» در دفاع از محیط زیست و علیه روش‌های تخریبی تولید و مصرف شکل گرفته، در روزهای گذشته در شهرهای مختلف دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

 

 

 

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):