فرشگرد در شهریور ۱۳۹۷ توسط ۴۰ جوان ایرانی در خارج از کشور اعلام موجودیت کرد و به عنوان شبکه‏‎ای با ساز و کار سیاسی و برای هموار کردن مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی معرفی شد.

اعضای این شبکه، یک سال پس از اعلام موجودیت فرشگرد آن را به عنوان بنیادی عام المنفعه در واشنگتن ثبت کردند.

روشنک آسترکی از کیهان لندن با علی سعادت ملی یکی از اعضای فرشگرد درباره ثبت این بنیاد ([email protected]) گفتگو کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو