لبنان در کنار عراق و ایران برای حقوق خود، برای آزادی و امنیت و رفاه، روی به قدرت خیابان آورده است.

 

 

 

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):