دولت چگونه با طرح ملی مسکن دستش را بیشتر در جیب مردم می‌کند؟

دولت روحانی پس از شکست طرح‌های پیشین که برای بازار مسکن ارائه کرده بود، چندی پیش از طرح ملی مسکن رونمایی کرد. اکنون مشخص شده که با وام‌هایی که در این طرح به متقاضیان داده می‌شود دست دولت بیشتر در جیب مردم فرو می‌رود. در طرح ملی مسکن قرار است به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ … ادامه خواندن دولت چگونه با طرح ملی مسکن دستش را بیشتر در جیب مردم می‌کند؟