ترخیص ۱۰۴۸ اتومبیل پرماجرای وارداتی با دستور مستقیم وزیر صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص ۱۰۴۸ اتومبیل وارداتی که در گمرک بوده را صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر هیئت دولت ترخیص اتومبیل‌های وارداتی را ممنوع کرده بود. ۱۰۴۸ دستگاه اتومبیل که با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت تعیین‌ شده از سوی دولت مجوز ترخیص را دریافت نکرده … ادامه خواندن ترخیص ۱۰۴۸ اتومبیل پرماجرای وارداتی با دستور مستقیم وزیر صنعت