خانواده‌های چند‌همسری؟! چرا که نه!

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۰۵ نوامبر ۲۰۱۹


مدت‌هاست که جمهوری اسلامی با خرج‌های میلیونی به تبلیغ چندهمسری مشغول است. این تبلیغات اخیرا با واکنش افکار عمومی روبرو شده و بسیاری مطرح می‌کنند اگر چندهمسری خوب است، چرا برای زنان چنین نباشد؟!

بهنام محمدی

© کیهان لندن/ کارتون‌های بهنام محمدی

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=175685