مدرسه «فرهنگ» غلامعلی حداد «عادل» و همسر و آقازاده

همسر غلامعلی حداد عادل در یک برنامه تلویزیونی در خصوص احداث مدرسه غیر انتفاعی‌ خانوادگی سخنانی گفت که هیچ تناسبی با ادعاهای انقلابی و اسلامی آنها نداد. طنز ماجرا ینجاست که ملک مدرسه خصوصی آنها که با اجازه رهبرشان برای آقازاده‌ی ژن برترتأسیس کرده‌اند متعلق به بنیاد «مستضعفان»است،و ماه‌هاست که اجاره‌ای بابت آن پرداخت نکرده‌اند. … ادامه خواندن مدرسه «فرهنگ» غلامعلی حداد «عادل» و همسر و آقازاده