تعارض درون نظام بر سر FATF؛ علی خامنه‌‌ای فقط راه پس دارد و نه راه پیش!

سه ماه مانده به پایان آخرین مهلت FATF به جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون‌‌های CFT و پالرمو دعوا بین جناحین نظام برای پیوستن و نپیوستن به FATF به شدت بالا گرفته و علی خامنه‌‌ای که شش دانگ تصمیمات کلان نظام در اختیار اوست همچنان بلاتکلیف است. بهزاد صابری مشاور محمدجواد ظریف نپیوستن به FATF را … ادامه خواندن تعارض درون نظام بر سر FATF؛ علی خامنه‌‌ای فقط راه پس دارد و نه راه پیش!