نشانه‌های وضعیت اضطراری نظام در برابر مردم: ادامه قطع اینترنت و تهدید معترضان به اعدام و کشتار بر اساس صدر اسلام و آیات قرآن!

(+ویدئو) قطع اینترنت در ایران اطلاع‌رسانی در مورد تحولات میدانی و اعتراضات سراسری را سخت و محدود کرده است که این خود نشانه‌ی بارزی از استیصال نظام است. گرچه در یکی دو روز اول تظاهرات ویدئوها و گزارش‌‌های دقیق‌‌تری از اوضاع ایران مخابره شد اما مسدود شدن اینترنت سد محکمی در برابر گردش آزاد اطلاعات … ادامه خواندن نشانه‌های وضعیت اضطراری نظام در برابر مردم: ادامه قطع اینترنت و تهدید معترضان به اعدام و کشتار بر اساس صدر اسلام و آیات قرآن!