غزل برای مردم ایران

پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹


به آتش کشیدن بنر خامنه‌‌ای در دورود

                    برخیز که سهم من و تو بی‌خبری نیست
                    وامانده در این سیل غم و دربدری نیست

                    برخیز از این خواب اگر دیر بجنبیم
                    از جان و جوان و زن و کودک خبری نیست

                    برخیز که نان را ز سر سفره بریدند
                    در تلخی فنجان من و تو شکری نیست

                    این خانه چه سود است اگر تاق ندارد
                    این شاخه‌ی پوسیده اگر بار و بری نیست

                    برخیز که مشت من و تو مشت خدا است
                    ناجی خودِ ماییم و کسی را خبری نیست

                    برخیز و تصور بکن آن روز که اینجا
                    از رهبر خونخوار جماران خبری نیست

                    آنها هوس ریشه و چوب و تنه دارند
                    بگذار بچرخند و ببینند تبری نیست

                    برخیز که ما جامه‌دران پرِ خشمیم
                    تا وقت گل و شادی و خنده سفری نیست

آرافر

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=177215