کاهش سن ابتلا به ایدز به ١۵ سال

استاد سرشناس بیمارى‌هاى عفونى دانشکده پزشکى دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران مى‌گوید: دادن آموزش و آگاه کردن مردم درباره ابتلا به ویروس اچ .آى .وى موضوعى بسیار جدى است. ضمن آنکه این روشنگرى‌ها به هیچ وجه ممنوعیت دینى ندارد و متاسفانه خط قرمزهاى کسانى که نگرش منفى دارند مانع اطلاع‌رسانى به مردم ایران مى‌شود. … ادامه خواندن کاهش سن ابتلا به ایدز به ١۵ سال