بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت خیزش آبان‌ماه ۹۸: فروپاشی حتمی است و باید برای آن آماده شد

- در سوگ جوانانِ وطن بودن، بخشی از مِهر و از آداب ماست. ولی هدف ما باید این باشد که لاله‌زارهای ایران آینده، نه از خون جوانانِ وطن، نه از اشک مادران و بازماندگان، که از شادی و از استعداد آنها برویند. هدف ما دستیابی به چنین ایرانی است و دستیابی به چنین هدف والایی به آمادگی ملّی و به آماده‌سازی نیاز دارد.
- رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران به شماست. نگاه معلم، نگاه کارگر، نگاه دهقان، پیر و جوان، زن و مرد. دی رفت و آبان آمد. دی دیگری و آبانی دیگر می‌آید، گسترده‌تر، خروشان‌تر، میهنی‌تر از گذشته. فروپاشی حکومت اسلامی قطعی است.
- فراهم‌آوردنِ ابزارهای آمادگی ملّی برای رهبری سیاسی دورانِ گذار، مسئولیتِ همگی ماست. به عنوان یک سرباز، لحظه‌ای برای به دوش‌گرفتنِ سهم خود در این کارستان ملی از پا نخواهم‌ نشست... هرچند ابزارهای سیاسی را باید به دستِ توانایِ سیاستمدارانی دانا سپرد.

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹


هم‌میهنانِ مهربان و دلاورِ من،
خیزشِ دلاورانه، میهنی و حق‌طلبانه‌ی شما در دی‌ماه ۹۶، در قعرِ زمستانِ چهل‌ساله‌ی جهالت و فلاکتِ تحمیلی آن، سرفصل نوینی بود در تاریخِ معاصر ایران. نویدی که پایانِ شب سیه نزدیک است و سرزمین ما آبستن بهاری نو در عمرِ پُر فراز و نشیبش. با خیزشی که به نمادین‌ترین شکلی از گوهرشادِ مشهد آغاز شد، تمام چارچوب‌های تحلیلی استخوان‌‌پوکیده در هم‌ شکسته‌ شدند و چارچوبی نوین جایگزینِ تحلیل‌های عقیم شد. دی‌ماه ۹۶ می‌رفت تا در تندبادی از خواستِ برحقِّ شما، طومار نظریه‌پردازانِ شکست و وکلای اهریمن را در هم‌ بپیچد.

کمتر از دو سال پس از آن خیزش ملی، تهیدستانی که همه‌چیزشان را ربوده‌اند، گام‌ به‌ گام با زنان و جوانان، از کلان‌شهر و شهر و شهرستان بپا خاستند تا حماسه‌ای نو بیافرینند. تهرانی به یاری شهرستانی رفت، کُرد به کمکِ آذری، خوزستانی به مَدَد شیرازی و گیلانی… و بار دیگر در تاریخِ میهن، در سرزمین سیاه‌جامگان و خرّمدینان، بهزادان و بابکان، ایران در خیزشی سراسری، در ایستادگی‌اش در برابر دشمن، با قیام خود دوباره ملّی شد، از کران تا کران، از کردستان تا خراسان، از شمال تا جنوب. ترسان و لرزان‌تر از همیشه، ضحّاک زمانه مرگ خود را در افق می‌بیند. بیتِ فساد در حال فروپاشی است. میرغضب‌هایش وحشت‌زده‌اند، دزدانش سراسیمه. گرفتار در شن‌هایِ روان، منزوی در جهان، منفور در ایران، تبهکاران، بیمناک‌تر از همیشه‌اند. هیبتِ کاذب نظامی که همه‌ چیزش را از دروغ ساخته‌ بود‌، در کمتر از دو سال، لُخت و نمایان شد، طالِحی فاسق و عُریان. دروغی که به نام مستضعفان از ایمان مردم پیراهنِ عثمان دوخت و کشوری را غصب‌ کرد تا برای بقای خود، مستضعفان را به رگبار ببندد. آبان ۹۸ ناقوس مرگ تبهکاران را چنان به صدا در آورده که طنینِ آن کماکان در چهارگوشه‌ی جهان به گوش‌ می‌رسد. طنینی که بیش‌ از‌ پیش در اذهان سیاستمداران با این پرسش همراه شده که چگونه می‌توان برای سقوط اجتناب‌ناپذیر جمهوریِ اسلامی آماده‌ شد؟

هم‌میهنانِ عزیزم،
کمتر از دو سالِ پیش در چنین روزهایی، پس از خیزش دی‌ماه، در سخنانی خطاب به جامعه‌ی مدنی ایران، ضمن تأکید بر نزدیک‌بودن و اجتناب‌ناپذیربودنِ روند سقوطِ جمهوری اسلامی، یادآور شده‌ بودم که چشم‌انداز فروپاشی نظام و پس از آن، ضرورت سازمان دادن به یک اتوریته‌ی نوین را بیش از هر زمان دیگری در برابر ما ایرانیان گذاشته‌ است: فروپاشی یک نظامِ سیاسی به آماده‌سازی نیاز دارد.

رهبری سیاسی چنین اتوریته‌ی بازسازی‌شده‌ای است که می‌تواند گذار به یک نظام کارآمد را کم‌هزینه‌تر کند. تحت رهبری سیاسی همین اتوریته‌ی نوین است که می‌توان در دوران گذار به مطالبات جامعه‌ی مدنی رسیدگی کرد. «اِکوسیستم سیاسی مدرن و پایداری» که نزدیک به دو سال پیش به آن اشاره‌ کرده‌ بودم، از دلِ همین فرآیند و همین جامعه‌ی مدنی بر خواهد خاست. همانجا یادآور شده‌ بودم که در نبود چنین بدیلی، خلاء قدرتی را که با سقوط جمهوری اسلامی پدید خواهد آمد، نیروی دیگری پُر خواهد کرد؛ نیرویی که نگران مدنیّت نخواهد بود. گفته‌ بودم که «فرصت گران است و خطر در کمین» و بازسازی یک اتوریته‌ی ملی و ملی‌اندیش، «در هرج‌ و مرج ممکن‌ نخواهد بود». امروز، دو سالی پس از آن خیزش، تندبادِ میهنی و مردمی آبان، ضرورت بازاندیشی و آماده‌سازی مردم و کشور برای فروپاشی نظام را دو چندان کرده چرا که فروپاشی حتمی است و باید برای آن آماده‌ شد.

امروز بیش از دیروز، «در برابر دوگانه‌ای سهمگین» قرار داریم: دوگانه‌ی بقا یا انقراض. مسئولیت ملی و تاریخی هر یک از ما در این بزنگاه دوران‌ساز این است که با تشخیص درست شاخص‌های انسانی و گفتمانی نیرویی که بتواند به چنین اتوریته‌ای شکل‌ بدهد، راه را برای بازسازی کشور در چارچوب مدنیّتی نوین هموار کنیم.

هم‌میهنانم،
در سوگ جوانانِ وطن بودن، بخشی از مِهر و از آداب ماست. ولی هدف ما باید این باشد که لاله‌زارهای ایران آینده، نه از خون جوانانِ وطن، نه از اشک مادران و بازماندگان، که از شادی و از استعداد آنها برویند. هدف ما دستیابی به چنین ایرانی است و دستیابی به چنین هدف والایی به آمادگی ملّی و به آماده‌سازی نیاز دارد.

هم‌میهنانم،
بازسازی اتوریته‌ی سیاسی نوین برای رهبری فرآیندِ گذار باید از هم‌اکنون آغاز شود. همین رهبری سیاسی است که سرانجام کشور را برای گذار حقوقی، سیاسی و اقتصادی، مبتنی بر صندوق رأی، از حکومت اسلامی به حکومت ایرانی، آماده‌ خواهد کرد. کارستانی از این دست به یاری بهترین فرزندان و استعدادهای ایرانی نیاز دارد؛ از فعالانِ مدنی و سیاسی گرفته تا سطوح لشکری و کشوری. لشکری، چرا که گذار کم‌هزینه به مدنیّت نوینی که خواست ماست، در ارتباط ارگانیک با یگان‌های نیروهای مسلح ایران و زیر نظر و نظارت رهبری سیاسی عملی‌ خواهد شد. کشوری، چرا که همکاری بدنه‌ی اداری کشور چنین روندی را تسریع و تسهیل خواهد کرد. هرچه کم‌هزینه‌تر کردنِ گذار از حکومت اسلامی به حکومت ایرانی، ابزارهای خودش را نیاز دارد. مسئولیت من، تلاش برای فراهم‌ آوردن چنین ابزارهایی است… هرچند ابزارهای سیاسی را باید به دست توانای سیاستمدارانی دانا سپرد.

شکل‌دادن به چنین ارتباطاتی است که از سویِ دیگر، تکلیف مردم و بدنه‌ی لشکری و کشوری را از یکسو، با سران نظام مشخص‌ خواهد کرد. سپاهی مردمی است که پاسدار ایران باشد، نه پاسدار انقلابی که از شصت‌ میلیون ایرانی، مستضعف ساخته! سپاهی مردمی است که پاسدار مردم باشد، نه اقلیتی محض و فاسد. فساد حق نیست؛ کریه‌ترین صورتِ باطل است. سپاهی مردمی است که پاسدار حق باشد، نه باطل.

سازماندهیِ ارتباطات ارگانیک با بدنه‌ی لشکری و کشوری است که، تکرار می‌کنم، تکلیف مردم را با سران و مدیران و فرماندهان مشخص‌ خواهد کرد: آنها که با ما نیستند، بر ما خواهند بود!

میان فرقه و مردم، یک ایران فاصله است. فاصله‌ای که با مِهر و با دلاوری ایرانی، از خاکریزهای جنوب گرفته تا کفِ خیابان‌های تهران و مشهد، گلگون شده. باید از هم‌اکنون تکلیف فرقه‌ی حاکم و بیتِ آن را از ساختارهای متعارف کشورداری و دولت متمایز کرد. که فردا از سرانِ دولت هیچ عذری پذیرفته‌ نخواهد شد: سران و مدیرانِ دولت، یا تدارکاتچی و مجریِ منویّاتِ بیتِ فسادند، یا مدافع حقّ مردم.

هم‌میهنانم،
سیاستمداران، فرهنگیان، هنرمندان، اساتید و وکلای محترم،
سربازان، خلبانان، تکاوران و فرماندهان نیروهای مسلحِ ایران،

رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران به شماست. نگاه معلم، نگاه کارگر، نگاه دهقان، پیر و جوان، زن و مرد. دی رفت و آبان آمد. دی دیگری و آبانی دیگر می‌آید، گسترده‌تر، خروشان‌تر، میهنی‌تر از گذشته. فروپاشی حکومت اسلامی قطعی است. آمادگی برای آن، یک ضرورت حیاتی‌ست. بیایید تا دست‌ در دست سیاستمدارانِ ایران‌اندیش و نخبگانِ مدنی و فرهنگی و صنفی، آمادگیِ ملی لازم را فراهم‌ آوریم و از دل فروپاشی ظلم، ایرانی با مدنیّتی نوین بر پایه‌ی نظمِ شهروندی بنا کنیم.

هم‌میهنانم،
فراهم‌آوردنِ ابزارهای آمادگی ملّی برای رهبری سیاسی دورانِ گذار، مسئولیتِ همگی ماست. به عنوان یک سرباز، لحظه‌ای برای به دوش‌گرفتنِ سهم خود در این کارستان ملی از پا نخواهم‌ نشست… هرچند ابزارهای سیاسی را باید به دستِ توانایِ سیاستمدارانی دانا سپرد.

جاوید ایران!
رضا پهلوی
آذر ۱۳۹۸

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=178235

29 دیدگاه‌

 1. ببخشید

  جمهوریت در کشوری تمام عیار وامانده که ۱۴۰۰سال شیعه را یدک میشد تا با فرهنگ خود درامیزد اجرا شدنی اگر بود با جمهوری اسلامی میشد فقط شاهنشاهی جوابگوی فرهنگ ماست تا با تحجر بیگانه شویم وبه جمهوریت اشنا این تعغیر فقط با پادشاهی جذب میشود تا مردم در ان ذوب حقیقی شوند وراهی بسوی مردم سالاری باز شود ….عشق بین شاه وملت میتواند سکوی توسعه وبیداری اجتماعی باشد اما عشق بین یک تفکر یا اندیشه متحجرانه که هر ۴سال بدون پیش زمینه میخواهد تعغیر کند توانی برای بهتر شدن وانگیزه ندارد….اما یک پادشاه دانا وتحصیل کرده میتواند دوره گذار از واماندگی به جمهوری پادشاهی را فراهم سازد غیر این میشو حکومت پابرهنه های اسلامی که فقط کوخ نشین وپابرهنه کاخنشین شد وجای نشیمنگاهشان عوض شد ولی کفش نپوشید فتوا داد دنیا را فرش کنند تا ظاهری مظلوم ولی باطنی بی تدبیر ونادان وحشی بماندتا در روزهای سخت فقط نابود کند تا بماند همیشه پابرهنه که اگر رفتنی شد به اصل خود برگردد…اما پادشاه ریشه دارد اصل است دانا ودانشگاهی رفتار میکند ودر بحران صحنه را ترک میکند تا هزینه وخسارت بیشتر نزنند نادان ها واین تنها نقطه ضعف یک پادشاه است اما تمام تلاشش ساختن دنیا ورفاه مردمش است ووووو…

 2. مهرداد

  حضور شاهزاده در نزدیکی مرزهای ایران ضروریست.
  مردم قوت قلب میخوان

 3. آریا

  uدر سال ۱۹۷۴، مارینا آبراموویچ یک اجرای هنری به مفهوم مدرن داشت.
  او اعلام کرده بود که در طی اجرای ۶ ساعته، مانند یک شیء بی‌حرکت و بدون هرگونه واکنش خواهد بود.
  در این مدت شرکت‌کنندگان اجازه داشتند هر کاری می‌خواهند با او بکنند
  و حتی از ۷۲ وسیله‌ای که آبراموویچ روی میز استودیو گذاشته بود هم استفاده نمایند.
  این اجرا «ریتم ِ صفر» نام داشت.

  روی میز یادداشت زیر به چشم می‌خورد:
  ۷۲ وسیله روی میز است که هر طور دوست داشتید می‌توانید آنها را روی من بکار ببرید.
  من برای مدت ۶ ساعت صرفاً یک ابژه خواهم بود و مسئولیت هر نوع عواقبی را برعهده می‌گیرم.
  ۶ساعت از ۸شب تا ۲صبح می‌باشد.
  روی میز هم ادوات لذت مانند پَر، دستمال‌های ابریشمی، گُل، آب و … بود و هم ابزار شکنجه مانند: چاقو، تیغ، زنجیر، سیم… و حتی یک اسلحه پُر.

  منتقد هنری، توماس مک‌اویلی، که در این پرفورمنس شرکت کرده بود به خاطر می‌آورد که چگونه رفتار مردم رفته‌رفته، خشن‌وخشن‌تر شد.
  «اولش ملایم بود، یک نفر او را چرخاند، یکی دیگر بازوهایش را بالا برد… دیگری به نقاط خصوصی بدنش دست زد…»

  مردی جلو آمد و با تیغ ریش‌تراشی که برداشته بود گردن او را مجروح کرد و مردی دیگر خارهای گل را روی شکم آبراموویچ کشید.
  یک نفر تفنگ را به دستش داد و دستش را تا بالای گیجگاهش برد.
  یک نفر دیگر آمد تفنگ را گرفت و از پنجره به بیرون پرت کرد.

  با این پرفورمنس آبراموویچ نشان داد که اگر شرایط برای افرادی که به خشونت گرایش دارند مهیا باشد، به چه راحتی و با چه سرعتی خشونت را اعمال می‌کنند.
  بعداز پایان ۶ساعت پرفورمنس، آبراموویچ در سالن استودیو به راه افتاد و از مقابل دستیاران و بازدیدکنندگان گذشت

  همه از نگاه‌کردن به صورت او اجتناب می‌کردند.
  بازدید کنندگان هم آنقدر عادی رفتار می‌کردند که انگار اصلاً از خشونتی که دمی پیش به خرج داده بودند و اینکه چگونه از آزار و حمله به او لذت برده بودند چیزی در خاطرشان نمانده بود.!

  این اثر نکته‌ای دهشتناک را در باب وجود بشر آشکار می‌کند.
  به وضوح به ما نشان می‌دهد که اگر شرایط مناسب باشد، یک انسان با چه سرعت و به چه آسانی می‌تواند به همنوع خود آسیب برساند و به چه سادگی می‌شود از شخصی که از خود دفاع نمی‌کند یا نمی‌جنگد بهره‌کشی کرد و این که اگر بسترش فراهم باشد اکثریت افراد به ظاهر «نرمال» جامعه می‌توانند در چشم‌برهم‌زدنی به موجودی حقیقتاً وحشی و خشن تبدیل شوند.

  خودداری و عدم واکنش او چنین هزینه‌ای به او تحمیل کرده بود.
  مارینا آبراموویچ و پرفورمنس ریتم صفر به ما یاد می‌دهد که وقتی منفعل باشید، هم خودتان نابود می‌شوید و هم بخش نابودگر دیگران را بیدار می‌کنید.
  وقتی منفعل باشید آدم‌ها وحشی می‌شوند، زورگو می‌شوند، اخلاق و شأن انسانی شما را دیگر هر کسی محترم نمی‌شمارد و امیال و عقده و غده‌هایی که درونش وجود دارد مجال ابراز وجود پیدا کرده و خودنمایی می‌کند!!!
  حالا ببینید اینها آدم‌های معمولی و تحصیل کرده بودند که قادر به این اعمال بودند.
  مردم ایران چهل سال است که به آخوندهاکه ذاتأ تبهکارند این امکان را داده که هر کاری که بخواهند بکنند، هر قدر که بخواهند دزدی کنند ، هر کس را که بخواهند بگیرند و اموالش را غصب نمایند، هر کسی را که مخالف آنها است سر به نیست کنند و به توصیه خمینی همه امکانات کشور را فقط برای خود و مزدورانشان بردارند .
  آزمایش خانم آبراموویچ فقط شش ساعت طول کشید ، و اشخاص عادی تبدیل به جانی شدند، در حالیکه آخوندها چهل سال است که از هر طریقی برای تحقیر و سرکوب ملت ایران از هیچ جنایت و شنایتی چشم پوشی نکرده اند!

 4. ناشناس /

  حیله و نیرنگ رژیم جنایتکار ضد ایرانی خمینیسم برای کشتار مخفیانه با بر کشیدن ناگهانی خبر مرگ صد ها نفر بر اثر انفلوانز که اصلا در ایران به ناگهان ثابقه نداشته در مدیای نوکران اخوندی خارج کشور مثل صادق اینتر نشنال و عمه بی بی سی و حتی اینروزها در صدای درخشش امریکا ، با نشان دادن چراغ سبز یعنی بی تفاوتی جهان مدعی حقوق بشر جهانی برای ادامه سرکوب ، با کمک رسانه ای ما فعلا ادامه خواهد داشت ، وگرنه اخوندها و مزدورانش جرعت همچین جنایاتی انهم در سال ۲۰۱۹ را در جهان نمی داشتند و خیلی ترسو تر از این حرفها میباشند ، چونکه انگل و انگل صفت هستند .

 5. 16

  جناب رضا که میگوئید از خمینی گور به گور شده یاد بگیرید که از فرانسه بلند شد رفت به ایران ، چونکه مردم می خواستند . نه خیر با با جان ، اینگونه نیست که اتحاد سرخ و سیاه به کله ات فرو کردن . ۱ خمینی حتی با زندگی ۱۵ سال در نجف اگر به شعاع ۱ کلیومتر از منزلش دور میشد ، ادرس منزلش را هم گم میکرد . این دسیسه کارتلهای نفتی غرب و نوکران داخلی و کنفدراسیون چی های ان زمان بود برای سرنگونی رژیم نوپای سکولار شاهنشاهی مشروطه که بسرعت بسوی صنعتی شدن و رفاه اجتماعی پیش میرفت ، ابتدا خمینی را به ماه نشانند و بعد نوفل لوشاتو و بعد قم و جماران . آره بابا جان ، همان دسیسه گران و برپا کنندگان جمهوری سرخ و سیاه اخوندی هستند که بنام اصلاح طلب و ضد امپریالیسم و ضد ازادی بشر ایرانی تا به امروز چهل سال تمام چوب لای چرخ ازادی خواهی ملت ایران برای سرنگونی رژیم جنایتکار اخوندی گذاشته و بی وقفه به این کار کثیف ادامه میدهند .

 6. ناشناس _ ۰۱

  به جناب رضا ، که دنبال دمکراسی میگردند ، جناب ، مگر کشورهای مثل ، سوئد، دانمارک ، نروژ ، انگلیس ، هلند ، ژاپن ، اسپانیا ، بلژیک ، به نظر شما دمکرات نیستند و دمکراسی در انها اجرا نمیشود ؟ مگر همه این کشورها حکومت سلطنتی یا پادهشاهی نیستند ؟ شما هم فقط جمهوری انهم ازنوع اردوغانی ، پاکستانی ، سوریه و کره شمالی ، و روسی و چینی و ونزوئلایی را تبلیغ میکنید، اگر خود را فرزند کورش بزرگ میخوانی باید بدانی او بنیان گذار شاهنشاهی اریامهری بوده و خاندان ایرانساز پهلوی حقیقتا و در عمل بر کشنده نام و مهر کورش بسوی تمدن بزرگ ، هیچ ملتی نام و مقامی به نیکوئی نام کورش بزرگ در تاریخ جهان ندارد .

 7. هورخش

  مطمئنا تا این بنگاه بر سر کار باشد خائنین به این خاک همچنان با بلند گوهای متعفنشان مشتری پر و پاقرص این بلندگوی پیر استعمار میباشند.بر همه وطن پرستان ایرانی است که نقش این خائنان و رجالگان سیاسی را به وضوح برای مردم ایران اشکار سازند.

 8. Richard Grenell

  ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان روز شنبه از پیوستن شش کشور اروپایی به سازوکار مالی موسوم به «اینس‌تکس» برای تجارت با ایران انتقاد کرده است.

  ریچارد گرنل در توییتی نوشته است: «پیوستن کشورهای اروپایی به اینس‌تکس در بدترین زمان! چرا باید با‌ رژیمی تجارت کرد که مردم ایران را می کشد و اینترنت را قطع می‌کند؟شما باید حامی حقوق بشر باشید و نه تجارت با ستمگران.»

  پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس در بدترین زمان! چرا باید با‌ رژیمی تجارت کرد که مردم ایران را می کشد و اینترنت را قطع می‌کند؟شما باید حامی حقوق بشر باشید و نه تجارت با ستمگران

  ۲٬۵۲۶
  ۲۱:۴۴ – ۹ آذر ۱۳۹۸

  شش کشور اروپایی بلژیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ و هلند روز جمعه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که جهت حمایت از تلاش های اروپا برای حفظ توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام به سازوکار «اینس‌تکس» خواهند پیوست.

  در سال ۲۰۱۵ شش قدرت جهانی برای پایان دادن مناقشه هسته‌ای با ایران با این کشور به توافق موسوم به برجام دست یافتند. بعد از خروج آمریکا از این توافق در اردیبهشت سال گذشته، واشینگتن تحریم‌های تعلیق شده خود علیه ایران را بازگرداند. اما فرانسه، آلمان و بریتانیا برای نجات برجام و ادامه همکاری اقتصادی با ایران «اینس‌تکس» را به راه انداختند که به دلیل تحریم‌های آمریکا تاکنون نتیجه ملموسی در بر نداشت.

 9. به کدخدا

  جنابی که با اسامی مختلف مرتب برای مزاحمین خلق تبلیغ می کنی…دست از شارلاتان بازی بر دار. اصلا کی در ایران حاظر است اسم مجاهدین خائن را بیاورد؟ این فرقه مارکسیست اسلامی خاین برای همیشه در ایران مرده است.

 10. شهرام

  حواس همه به سایبریهای رژیم باشه. کسانی که بطور افراطی به نفع یا علیه کسی می نویسند هدفشون تحریک کردن دیگران برای شروع یک مجادله بی حاصل و دور شدن از بحث اصلی که براندازی جمهوری اسلامی هست می باشد.

 11. ا

  درود بر شاهزاده رضا پهلوی، فرزند محمد رضا شاه و نوۀ رضا شاه کبیر!
  ما هستیم!

 12. علی

  بدون تاروف تنها کسی که مردم ایران از همه بیشتر احترام و اطمینان دارند همین آقای رضا پهلوی هست که پیامش را بنام «رضا پهلوی» امضاء کرده و نه بنام «شاهزاده».

 13. سرباز میهن

  درود بر شما ای میهن دوست گرامی

 14. مادر بزرگ

  این روزها بیاد آن فیلمهائی که از زمان هیتلر نازی ساخته بودند وهمه مردم در مقابل سربازان هیتلر خاموش وذلیل وناتوان بودند، می افتم. ولی بالاخره آن رژیم خونخوار هم فرو ریخت ومادام العمر باقی نماند.
  آن کسانیکه به هموطنان خود که بادست خالی به زندگی مشقت بار خود اعتراض میکنند،آتش میگشایند وچشم خودشان را بستند ومانند حیوان به جان مردم می افتند ، بایستی بدانند همیشه این وضع ادامه نخواهد داشت و بهتر است هرچه زودتر مسیر خود وافکار مالیخولیائی خود را عوض نمایند وبه انسانیت روبیآورند.تربیت دردرجه اول برای هر شخص میباشد، دین هرکس برای خودش است وبه کس دیگری مربوط نیست. امیدوارم هرچه زودتر شاهزاده عزیز وگرامی به ایران برگردند.پاینده ایران.سلامت باشند شاهزاده وخانواده گرامیشان.

 15. ناشناس /

  ترفند های جدید اتحادیه اروپا برای نکهداری حکومت سرخ وسیاه ادمکش اخوندی غاصب چهل ساله ایران و دشمن شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله ایران . که دارای منشور حقوق بشر کورش کبیر ۵۰۰ سال قبل از تولد مسیح و مسیحیت و ۱۱۰۰ سال قبل از اسلام و ستاره درخشان تاریخ حهان است میباشد ، اروپا برای ادامه غارت و سرکوب ایرانیان و فرهنگشان ، برای چندمین مرتبه پس از مشروطه شاهنشاهی ایران ، با برکشیدن به اصطلاح ، ماله کشان غارت و تبهکاری بنام دفاع از حقوق خلق ، یک روز با نام حزب توده ، یک روز با نام فداییان اسلام یک روز با نام فداییان خلق و مجاهد و نهضت ازادی یک روز بنام اصلاح طلبان و ملی مذهبی های دورغین در رسانه های همچون بی بی سی و من و تو ، و صادق اینترنشنال ها ، مثل همراهان و همکاران این رژیم خدعه و تبهکاری و کشتار ، کهروبی و میر کلاغ موسوی را بر میکشند ، تا در صفوف مخالفان و براندازان رژیم در این مقطعه حساس سرنگونی رژیم دست پرورده وارث نوفل لوشتائی اتحادیه اروپا ، نفاق و ترس و از هم گستگی ایجاد کنند و چند صباحی دیگر تا دفن این رژیم به دست خودشان به غارت توسط مزدوران سرخ و سیاه تاریخی خود ادامه بدهند ، هرچند به قیمت خون هزاران نفر بی گناه مردم و جوانان ازادی خواه ، از سیتم دیکتاتوری اپارتاید شیعه اسلامی بر زمین ریخته شود . اروپا ، اروپا ، مرگ به نیرنگتان، خون جوانان ما میچکد از چنگتان . با قرار گرفتن در عصر اطلاعات و اینتر نت تمام جزئیات حوداث و تصمم گیری های سیاسی ثبت تصویری شده و قدم بعدی به اجبار تکامل ، مرحله هوشیاری بشریت یا عصر شفافیت بدونه دروغ و خدعه و تقیه و لا پوشانی خواهد بود ، و ایران و ایرانی با پشتوانه و تجربه چند هزار ساله تاریخی و فرهنگی پس از ازادی از چنگ رژیم اخوندی عمه جان بی بی سی ، دو باره ستاره درخشان شاهنشاهی تاریخ عصر امروزه خود خواهد شد . رضا شاه روحت شاد .

 16. حسن نکونام

  آقای پهلوی، با درود! نوشته اتان بسیار گیرا و جذاب است، و به نکات بسیار خوبس اشاره کرده اید. من هم بعنوان یک هم میهن، آنچه بنظرم می رسد را به اظلاع خوانندگان هم میهن می رسانم. برخی از آنان ممکن است با من موافق، برخی هم مخالف، و عده ای هم نظرات مستقل انتقادی خود را، هم به نظر من، و هم به دیدگاه شما داشته باشند. پس شایسته است که ما، با هم دیالوگ داشته باشیم، و هیچ نظری سانسور نشود. دونکته دارم، که امیدوارم دوستان روزنامه کیهان اجازه انتشار آنها را بدهند.
  اول / این حکومت، با تمامی دستگاه ها و ماشین دولتی و حکومتی آن، اعم از ارتش و سپاه و دادگاهها و بنیادها و نهادها وکل سیستمش، باید سرنگون شود، و گرنه بجائی نمیرسیم.
  دوم/ شما رجوع داده اید به سیاستمداران دانا، برای کمک به دوران گذار. من، خود شما را بعنوان سیاستمداری دانا، مورد خطاب قرار می دهم، و از شما توقع دارم که وارد عمل شوید. هیچ سیاستمداری نمی تواند «فراجناحی» باشد. آقای پهلوی! حزب سیاسی خودتان (تاکید می کنم : حزب سیاسی خودتان) را تشکیل بدهید، و برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خودتان را تبیین کنید، و به اطلاع هم میهنان برسانید.
  با سپاس از همه هم میهنان، و آرزوی تندرستی و شادی همگان و درود به روان پاک مبارزان و جاندادگان درون میهن.

 17. بهرام پارسی

  باید دست های محمدرضا شاه رو می بوسیدیم که نخواست با کشتار و جنایت بماند .مشتی دیوانه ی چپول و استالین پرست که هنرشان کشتن پاسبان و گروهبان های ایران بود باعث شدند خمینی دجال به قدرت برسد و باعث و بانی مرگ میلیون ها بی گناه در ایران و کل خاورمیانه شدند.خمینی ادامه دهنده ی راه نواب صفوی و تروریسم شیعه بود .از ایران و خاورمیانه چه مانده ؟ هزاران میلیارد دلار خسارت ، میلیون ها آواره و تبعیدی ، دهها میلیون آسیب دیده ، معلول ، آسیب دیده ی روانی ، فقیر و فلاکت زده و معتاد .
  محمدرضا شاه گذاشت ملتِ متوهم و فریب خورده که تحت تاثیر استعمار سرخ و سیاه کور و کر شده بودند، راهشان را بروند و خودشان به نتیجه برسند و سر عقل بیایند .کجایی محمدرضاشاه که بیایی و ببینی ملت شعار می دهند “چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم ” و “شاهنشاه معذرت” و “رضا شاه روحت شاد” .
  شاهزاده ی عزیز و فهیم ، شهبانوی عزیز ! ما از شما عذر می خواهیم .از طرف نسل های قبلی مان که نمک خوردند و نمکدان شکستند و سوگند می خوریم ایرانمان را پس بگیریم .سوگند می خوریم قدردانِ میهن پرستان و خدمتگذاران میهن باشیم که از مشروطه تا امروز سخنان و کردارشان درست و صحیح بود .ایران را پس می گیریم از این آدمکشانی که به سر عزیزترین فرزندان و مهربان ترین جوانانِ ایران گلوله شلیک کردند.کسانی که به فرزندان برومند و رشید ایران به خاطر رشادت هایشان مستقیم شلیک کردند.
  ایران از آن ما ایرانیان است .به قول وکیل ملت هر ایرانی یک سهم و یک رای دارد .ما سرزمینمان را از دجالیان و ضحاکیان پس می گیریم.

 18. علمدار

  شاهزاده رضا پهلوی
  مورد حمایت من و خانواده ام هستید . پدرم زندان رفته زمان پدر شما بود . کل خانواده ما که از عشایر فارس هستیم آماده کمک در براندازی اخوندهای اهریمن از کشورمان هستیم . روی آزادیخواهان حساب کنید.
  علمدار – استان فارس

 19. یه ایرونی‌

  تنها فرد مورد اعتمادم شاهزادهرضا پهلوی هستش. تنها بخاطر وجود شاهزاده هستش که این امید رو دارم دوران گذار میتونه با کمترین هزینه انجام بشه

  پهلوی… فقط یک نام نیست… پهلوی یعنی‌ ایرانی پر افتخار، مرفه و سربلند… پهلوی یعنی‌ ایران و ایرانی دوستی‌

 20. رضا

  بعضیها انگار دوست دارند همیشه شوخی کنند که صحبت از سلطنت و پادشاهی مشروطه و این حرفها میکنند. اگر از شرم این رژیم راحت شدید یک بار برای همیشه یک دموکراسی ایجاد کنید که همه مسولین با رای مستقیم مردم انتخاب شوند برای مدت محدود. همه هم حق رای دادن و انتخاب شدن داشته باشند. به اضافه سیستم قضایی مستقل که آن هم با رای مردم باشد و آن هم مدت محدود. اگر قرار بر پادشاه شدن است من هم نوه کورش هستم، دوستم هم نوه نادر شاه، دیگری هم نوه کریمخان و … جناب آقای پهلوی هم یکی مثل بقیه خودشا کاندید رییس جمهوری، نمایندگی … کنند، شاید انتخاب شدند شاید هم نه. درضمن افرادی که احساس میکنند که واجد و لایق انتخاب شدن هستن با هم دسته جمعی برگردید ایران و به داد مردم برسید. نترسید! با ترسیدن مشکلی را حل نمیکنید. اگر کسی با اختیار واعلام قبلی برای حمایت مردم به کشور برگرده، حکومت هم هیچ غلطی نمی تواند باهاش بکنه،. از خمینی گور به گور شده یاد بگیرید اون هم از فرانسه پا شد رفت ایران و انقلاب کرد!!

 21. ١٣

  رهـبرى ملى و تاریخى شهـبانو و شاهـزاده الزامى است (افراد مورد اعتماد )👌🏽
  دولت در تبعید با افراد خوش نام و مورد اعتماد ✌🏾

 22. 16

  ساز مان ملل و بنگاه دورغین حقوق بشر واروپا در جشن اعلام کشتار و پیروزی حکومت تروریستی اخوندی غاصب جان و مال و ناموس ایرانیان بر معترضان صلح جو و ازادی خواه ایران ، با رژیم اخوندی شریک میباشند ، در این جنایت به علت پیگری نکردن ان توسط نامبردگان ، پشت پرده سیاست جهانی ، فقط و فقط ، مسعله غارت منابع طبیعی و پولشوئی و بازار سیاه مافیائی کارتلهای رنگا و وارنگ ، نفتی ، مدیا ، تولید ، تولید و کردیت بانکی و کردیت و و و صدها حیله دگر برای غارت و سرکوب ایرانیان قرار دارد ، پس هوشیاری و اتحاد طلب کنیم و ان را بر بکشیم ، یکی از سلاحهای قوی ، کنترل بر خود و محیطی که در ان میباشید است ، کلاس درس محیطی متفاوت از محیط زمین ورزش و محیط مبارزه برای دفاع ازخود در مقابل قاتل هم محیطی دگر .

 23. کدخدا

  شاهزاده گرامی
  در این شرایط حساس که بی رحمی و قدرت طلبی ملاها حد و مرزی نمی شناسد و گرفتاری همه جانبه ای دامنگیر اکثریت مردم داخل کشور شده است ( بستن اینترنت بعنوان لیدر و هدایت کننده جریان اعتراضات از جانب ملاها و عوامل حکومت ) و وجود باندهای مافیایی و کارتلهای خطرناک و خدا نشناس و بعضی از دولتهای شناخته شده ای که اتش بیار این معرکه بوده و بنزین بر این آتش میریزند ( روسیه و…..) و دامنه مشکلات روز به روز گسترده تر شده و افق این روند برای بیشتر مردم گرفتار نامعلوم و نامشخص است ، واجب ترین اقدام از جانب جنابعالی و بقیه سران مخالف حکومت جهل و جنایت و غارت حاکم بر کشور اتحاد برای سرنگونی و مشخص بودن هدف که ( سرنگونی و هدایت جریان مبارزاتی ) مردم داخل کشور است و بس !
  وطن پرستان ایران عزیز در جنبش ایران بزرگ ( جاب ) پیشقدم برای این اتحاد بوده و هست .

 24. صبایوت .

  اینجور که معلومه ، شبکه عمه جان بی بی سی در مدت چهل سال گذشته در هم بستر شدن با رژیم سرخ و سیاه ادمکش اخوندی صاحب فرزندی دلبر با نام ، من و تو ، و نوه ای ، دلخر بنام صادق اینترنشنال به وجود اورده که همگی مثل جدشان ، امروز که هزارن هزار معترض دستگیر شده زیر شکنجه هستند و هیچ وکیل ومسعولی جوابگو نیست : نام میر کلاغ سبز موسوی را بعد از نام اخوند کهروبی دزد و رفیق غافله در رسانه ها بر میکشند تا بلاتکلیفی دستگیر شدگان وشکنجه انان برای اعترافات جعلی مخفی بماند .

 25. irani

  مزدوران و نوکران وادمکشان اخوندی مارکسیستی در رسانه ضد ایرانی بنگاه لجن پراکنی بی بی سی باشدت تمام برعلیه خواست مردم و شعار سراسری ، رضا شاه روحت شاد و ای شاه ایران برگرد به ایران ، لرزه به بنیان دروغی و مدیریت و تولید برنامه های متعفن خبری و تفسیریش افتاده این روزها مثل اخوندها هزیان میگوید ، نخست با تبلیغ خبر زجرکش کردن دستگیر شدگان با تائید قرانی و حکومت به اصطلاح مستضعفان ولایت فقهی اخوندهای متحجر و متعفن ، و امروز با برکشیدن یکی از نوکران و برپا کننده و تائید کننده ولایت مطلقه فقیه ، خائن به ایران ، میر حسین موسوی که در دوران نخست وزیریش ده ها هزار جوان و زن و مرد در زندانهای سراسر ایران باتهمت منافق و فدائی و لیبرال و ضد انقلاب اعدام شدند ، میخواهد کشتار و جنایت و اعدامها تا به امروز که بیش از یک ملیون شده و پنج ملیون متخصص و دکتر و دانشمند و فن اورانش اواره دیار غربت را بانام پهلوی ایرانساز گره بزند ، بقول عمادین باقی ، پس از تحقیقات ، در ۵۷ سال حکومت پهلوی اول و دوم فقط ۲۳۰۰ نفر بدست ماموران حکومت کشته شدند . حالا میر کلاغ موسوی که فقط در ۶ماه اخر دوران نخست وزیریش دهها هزار نفر در زندانهای او اعدام شدند و به واقعه نسل کشی تابستان ۶۷ در دنیا معروف شده می خواهد از طریق شیپور بی بی سی به نسل جوان شستشوی مغزی بدهد و بگوید ، حکومت پهلوی هم مثل جمهوری متعفن ما دیکتاتور بوده ، اگر باور ندارید از فرخ نگهدار و محسن چریک ، قورباغه ابو عطا مهاجرانی و تعزیه گردان مطبوعاتی سرخ و سیاه سردار عارف ، مسعود بهنود و یا عبدالکریم دباغ بپرسید ، ایا دوران طلائی امام نسبت به حکومت شاه بهتر نبود . بسه دیگه خجالت بکشید ، انسان ایرانی در اروپا اگر مجبور بشه زمین شوئی و گارسونی بکنه یا تاکسی برونه صد هزار بار شرف داره تا اینکه بره برای بی بی سی ، شریک دزدی و غارتگران ایران و ایرانی بشه ، حال با هر عنوان ، درسته که صاحب نظران و هنرمندان حق تبلیغ برای کار خود در هر رسانه ازادی را دارند ، ولی ملت شریف ایران که اینروزها در گیر با این رژیم ادمکش میباشد از همه انتظار دارد که مقابل لجن پراکنی بی بی سی ، برعلیه خاندان پهلوی و ایجاد ترس و وحشت با پخش خبر زجر کش کردن معترضان اعتراض کنند و این رسانه را زیر بمباران سوال اینکه ، یا با اونها دزدها ، یا با ما ملت صاحب اصلی ایران . نه اخوند ، نه اسلام ، نه مارکسیست . ایران و ایرانیت و حکومت شاهنشاهی خواست ملت است . رضا شاه روحت شاد .

 26. باتیس

  فرمان تشکیل دولت در تبعید بر همه میهن پرستان ایرانی خجسته باد.
  زنده باد رهبر خردمند مردم ایران اعلیحضرت رضا شاه دوم وارث تاج و تخت ۲۵۰۰ ساله ایران و ایرانی.

 27. فرهنگستان

  “…. هرچند ابزارهای سیاسی را باید به دستِ توانایِ سیاستمدارانی دانا سپرد.”

  قابل توجه همگان! ایشون به هیچ عنوان سلطنت طلب نیست ولی قطعاً اگر پادشاهی مشروطه ای توسط مردم تصویب بشه، احتمالاً نقش خودشون رو خواهد پذیرفت.

 28. کوروش

  با درود به شما و مردم دلاوری که برای ازادی از این دزدان و گروگانگیران شجاعانه به میدان امدند. من و دوستان و اشنایانم به کسی جز شما و مادر مهربانتان برای دوران گذر از این گروه جنایتکار و رسیدن به ایران ازاد اطمینان نداریم. به امید ازادی

Comments are closed.