اختصاصی؛ تلاش و تدارک برای قطع ارتباط مردم ایران از شبکه جهانی؛ طی یک هفته قطع اینترنت در وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی چه خبر بود؟

در بررسی‌هایی که از زمان قطع کامل اینترنت ایران بر روی شبکه داخلی صورت گرفته، شواهدی هست که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بطور جدی در پی  تشدید فیلترینگ و رفتن به سمت سیستم «لیست سفید»* بجای «لیست سیاه» است. طی هفته گذشته از سوی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشنامه‌ای منتشر شده است مبنی بر … ادامه خواندن اختصاصی؛ تلاش و تدارک برای قطع ارتباط مردم ایران از شبکه جهانی؛ طی یک هفته قطع اینترنت در وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی چه خبر بود؟