آنان که نظاره می‌کنند…

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ برابر با ۰۱ دسامبر ۲۰۱۹


در حالی که چهره‌های سیاسی و هنری و فرهنگی و ورزشی به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرند که در برابر سرکوب خونین مردم  معترض ایران ساکت مانده‌اند، حتا آنهایی که فکر می‌کنند «فرهنگ و ادبیات ایران» را تعالی بخشیده‌اند، فقط ناظرند و تا کنون چیزی نگفته‌اند.

بهنام محمدی

© کیهان لندن/ کارتون‌های بهنام محمدی

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=178312