بیانیه هنرمندان ایرانی در پشتیبانی از خیزش ملی آبان ۹۸ و اعتراض به سرکوب خشونت آمیز مردم به دست رژیم جمهوری اسلامی

صدای آبان ۹۸ در این روزهای تلخ که از پسِ آبان ۹۸ گذشته‌ است، لحظه‌ای چهره‌ی جوانانِ جانباخته، مردمان زخم‌خورده، مادران داغدار و پدران بی‌تاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خونِ پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتساب‌شان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتن‌شان شده‌ است. مردمانی که امروز … ادامه خواندن بیانیه هنرمندان ایرانی در پشتیبانی از خیزش ملی آبان ۹۸ و اعتراض به سرکوب خشونت آمیز مردم به دست رژیم جمهوری اسلامی