برای پنجمین بار در کمتر از دو هفته تجمع دیگری در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. یکشنبه اول دسامبر ۲۰۱۹ بیش از ۷۰۰ نفر از هواداران نظام پادشاهی، کردهای کشورهای مختلف و برخی از سازمان‌های چپ ایرانی و افغانستانی در این تجمع حضور داشتند. پلیس بریتانیا حضور خود در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی را افزایش داده و اجازه نمی‌دهد معترضین به ورودی آن نزدیک شوند.

کیهان لندن گزارش کوتاهی از این تجمع تهیه کرده است.

لینک مستقیم به ویدئو