شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با نیوزویک: رژیم ایران برای ماندن دست به قتل‌ عام و نسل‌کشی زده است

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با دیوید برنان گزارشگر ارشد هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک گفته، خواست مردم ایران تغییر رژیم است و اعتراض به افزایش سه برابری قیمت بنزین محرکی برای اعتراضات اخیر شد. در این مصاحبه‌‌ که، ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر)، منتشر شده، رضا پهلوی می‌گوید، اعتراضات سراسری در ایران «بیانگر نفی کلّیت نظام است» … ادامه خواندن شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با نیوزویک: رژیم ایران برای ماندن دست به قتل‌ عام و نسل‌کشی زده است