شاهزاده رضا پهلوی در انستیتو هادسن خطاب به جهان آزاد: با این رژیم هیچ چشم‌انداز خردمندانه‌ای برای تنش‌زدایی پایدار وجود ندارد

(+ویدئو با زیرنویس فارسی) تاریخ جمهوری اسلامی و حاکمیت ترور آن در ایران و خارج از کشور به چهل سال قبل باز می‌گردد. یک نگاه به این تاریخ نشان می‌دهد که چیز زیادی تغییر نکرده است. من فقط چند مورد از این تاریخ را برای شما یادآوری می‌کنم.   در سال ۱۹۷۹ رژیم صدها تن … ادامه خواندن شاهزاده رضا پهلوی در انستیتو هادسن خطاب به جهان آزاد: با این رژیم هیچ چشم‌انداز خردمندانه‌ای برای تنش‌زدایی پایدار وجود ندارد