محیط زیست مرز جغرافیایی و سیاسی ندارد. تأثیر تغییرات اقلیمی و گرم شدن آب و هوا در سراسر جهان را در ایران نیز می‌توان دید. این عکس‌ها جایی در شمال ایران است و مربوط به اواخر فصل پاییز که یکی از خوانندگان کیهان لندن فرستاده است.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):