بار واقعی که کولبران می‌کشند

یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۰۲ فوریه ۲۰۲۰


کولبری یکی از پیامدهای مشکلات اقتصادی در ایران و از مهمترین نشانه‌های ناتوانی جمهوری اسلامی در تولید شغل و تنظیم مناسبات اقتصادی و رشد و شکوفایی آن به ویژه در استان‌های محروم از جمله کردستان است. بار واقعی که کولبران ایران می‌کشند و در این راه یا به ضرب گلوله پاسداران و یا در سانحه‌های طبیعی مانند بهمن و سرمای شدید کشته و مجروح و معلول می‌شوند، رژیم ملایان است که کمر آنها را خم کرده و با جان و زندگی آنها بازی می‌کند.

کارتون از رامین
لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=184257