یک دیدگاه

 1. تیرداد

  شرکت در « نمایش انتخابات » رژیم خیانت است به ایران
  انتخابات / انتصابات پیش رو بهترین شانس برای تمرین براندازی است
  با تحریم نمایش انتخابات به رژیم « نه » بگوییم،
  به جامعه روحیه داده و سپس با اعتصاب عمومی رژیم را فلج کنیم
  فلج رژیم زیر بار اعتصاب عمومی، تحریم ها، رکود و تورم اقتصادی به ریزش نیروهای رژیم میانجامد و سقوط حکومت ملایان را تسریع می‌کند
  اکنون بهترین شانس را داریم
  بعد از جنگ یا معامله رژیم با ترامپ، دیگر دیر است

Comments are closed.