معاون اقتصادى وزارت خارجه: اگر FATF  تصویب نشود، تمام حساب‌هاى بانکى ایرانیان در دنیا بسته مى‌شود

معاون وزارت خارجه جمهورى اسلامى در امور اقتصادى هشدار داده: اگر FATF تصویب نشود، کلیه حساب‌هاى بانکى ایرانى‌ها در سراسر جهان بسته خواهد شد و تنها ایرانیانى مى‌توانند در بانک‌هاى کشورهاى دیگر دنیا حساب داشته باشند که پاسپورت غیرایرانى داشته باشند. غلامرضا انصارى روز شنبه بعد از دیدار با رئیس اتاق ایران و رؤساى اتاق‌هاى مشترک … ادامه خواندن معاون اقتصادى وزارت خارجه: اگر FATF  تصویب نشود، تمام حساب‌هاى بانکى ایرانیان در دنیا بسته مى‌شود