جمهوری اسلامی؛ «گورهای آهکی» سهم مردم از آبادی دنیا و آخرت!

آن‌ روز که روح‌الله خمینی نخستین ملاقات خود با طرفدارانش و نخستین سخنرانی خود را در خاک سرزمینی که آمده بود تا بر آن حکم براند، در یک قبرستان انجام داد، و در سخنان پوچ و توخالی وعده‌ی «مرفه کردن زندگی مادی و  معنوی» و «ساختن مسکن» و «مجانی شدن آب و برق و اتوبوس» … ادامه خواندن جمهوری اسلامی؛ «گورهای آهکی» سهم مردم از آبادی دنیا و آخرت!